НС гласува на второ четене промени по средствата от еврофондовете

На редовното си заседание депутатите ще подложат на второ гласуване промените в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Предстои и първо гласуване на Закона за генетично модифицирани организми, предаде репортер на БГНЕС.

Парламентът ще разгледа и Законопроект за ратифициране на Стандартното споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Центъра за корпоративни приложения – Виена (EAC-VN), и Държавна агенция „Национална сигурност“ - Република България, за предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии.

Предстои първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на 3акона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата.

Депутатите ще решат и за задължаване на Сметната палата да внесе в Народното събрание окончателен одитен доклад за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа от началото на проектирането на системата до края на 2020 г.

Ще бъде подложен на първо гласуване и Законопроект за доброволчеството, както и законопроект за българския език. Предстои и годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2021 г.

Точка първа в четвъртък е първо гласуване на промените в Закона за защита на конкуренцията.

Парламентарният контрол е в петък от 9.00 ч. Той ще включва разисквания по питане от народните представители Стоян Таслаков и Никола Димитров към заместник министър-председателя по ефективно управление Калина Константинова относно състоянието на „Български пощи“ ЕАД. В другата част от контрола ще бъдат отправени питания и въпроси към министрите. /БГНЕС