НС обсъжда проекторешението на ДБ за разрешаване на спора между София и Скопие

Народните представители обсъждат проекторешението, внесено от Христо Иванов и Демократична България за разрешаване на спора между София и Скопие, предаде репортер на БГНЕС.

БГНЕС публикува пълния текст на проекторешението:

Народното Събрание:

I. Потвърждава условията, при които Република България може да подкрепи която и да е стъпка от процеса на европейска интеграция на Република Северна Македония, а именно:

1.Ефективно изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г. и Протоколите от заседанията на Съвместната междуправителствена комисия по чл. 12 от този договор;

2.Гарантиране на правата на българите в Република Северна Македония, включително чрез тяхното вписване, наравно с другите народи, в Конституцията на Република Северна Македония;

3.Наличие на европейски гаранции по изпълнение на условията по т. 1 и 2.

II.За тази цел:

Правителството на Република България да одобри предложените от Председателството на Съвета на ЕС проект за Преговорна рамка и за Заключения на Съвета при изпълнение на следните условия:

-прецизиране на текста на проекта на Заключенията на Съвета, така че да гарантира вписването на българите в Конституцията на РСМ в разпоредбите, в които са спомената други народи и на равна основа с тези народи;

-подобряване на предложените проект за Преговорна рамка и проект на Заключения на Съвета с цел по-ясно отразяване на обстоятелството, че нищо в процеса на присъединяване на РСМ в ЕС не може да бъде тълкувано като признание от Република България на съществуването на "македонски език";

-гаранции, че добросъседството остава хоризонтален критерий в рамките на целия процес на присъединяване на РСМ към ЕС, за чието изпълнение ЕК да информира Съвета преди всяка Междуправителствена конференция;

-включване на референция към двустранните протоколи по чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество в Преговорната рамка.

На тази основа и само при изпълнението на тези условия, Четиридесет и седмото Народно събрание на Република България ще очаква от Министерския съвет да одобри проекта на Преговорна рамка, едновременно или след финализиране на Протокола по чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество.

МОТИВИ:

Република България последователно подкрепя политиката на разширяване на ЕС като най-добрия инструмент за подкрепа на реформите и стабилността в региона на Западните Балкани, като отчита тясното сътрудничество в секторните политики в двустранен план и работи за още по-широко сътрудничество в търговията, образованието, културата, инфраструктурата, енергетиката, околната среда и пр. В настоящата геополитическа ситуация и усложнената среда на сигурност, България отчита и съюзническите връзки в НАТО.

Република България придава ключово значение на добросъседските отношения с Република Северна Македония (РСМ). В допълнение към Рамковата позиция относно разширяването на ЕС и Процеса стабилизиране и асоцииране: РСМ и Албания от 9 октомври 2019 г., подкрепена от Декларацията на Народното събрание от 10 октомври 2019 г. и от потвърдена на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност от 10 януари 2022 г., отчитаме, че темата за правата на македонските българи се наложи като надграждащ приоритет в двустранния дневен ред.

Софийската декларация от 2018 г. е израз на европейската подкрепа на ангажимента на партньорите от Западните Балкани да продължат да укрепват добросъседските отношения, регионалната стабилност и взаимното сътрудничество.

В основата на намеренията на България за укрепване на добросъседските отношения в духа на европейските ценности чрез честване на общи исторически събития и личности е Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество. Неговото прилагане и европейски гаранции за изпълнението му следва да са основен приоритет на българската политика. /БГНЕС