НСИ: Над 11% е спадът в строителството

Индексът на продукцията в сектор "Строителство" през март, изчислен въз основа на сезонни данни, е с 11.2 на сто под равнището от предходния месец, сочат данните на Националния статистически институт.

Календарните данни показват намаление от 14 на сто на строителната продукция през март 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 година. През март индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява 15.3 на сто, а от гражданското/инженерното строителство - с 5.3 на сто. На годишна база понижението на календарния индекс на строителната продукция през март се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където спадът е с 16.8 на сто, а при гражданското/инженерното строителство - с 9.8 на сто. /БГНЕС