Омбудсманът поиска компенсации за битовите клиенти на природен газ

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до премиера Кирил Петков, в която обръща внимание на необходимостта от спешни и адекватни мерки за защита на битовите клиенти на природен газ. Тя информира министър-председателя, че в институцията на обществения защитник всекидневно постъпват множество жалби на граждани заради екстремно високите цени на природния газ, което налага предприемането на стъпки за справедлива компенсация на тези домакинства.

Проф. Ковачева акцентира върху факта, че след наложения от Народното събрание мораториум на цените на електроенергията, ВиК услугите и топлинната енергия, очакванията на битовите клиенти на природен газ е също да получат подкрепа от държавата за настъпилото безпрецедентно повишение на цените на синьото гориво, както и подходяща защита срещу нови поскъпвания, каквито са прогнозите на международните газови пазари.

„Понастоящем цените на природния газ за домакинствата са повече от два пъти по-високи в сравнение със същия период на 2020 г. Толкова голямо поскъпване за една година е без аналог за последните десетилетия“, пише омбудсманът.

Диана Ковачева подчертава още, че съгласно действащата нормативна уредба в България, регулираните цени на природния газ са единствените, които се изменят ежемесечно.

„Запозната съм със Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите (Брюксел, 13.10.2021 г., COM(2021) 660), озаглавено „Справяне с нарастващите цени на енергията: набор от мерки за действие и подкрепа“. Допускам, че са реалистични посочените в документа очаквания - цените на едро на природния газ да се стабилизират на по-ниско равнище до м. април 2022 г.“, посочва омбудсманът.

Проф. Ковачева настоява изпълнителната власт да оцени по компетентност приложимостта в нашата страна на предложените от Европейската комисия мерки за справяне с нарастващите цени на енергията, посочени в Съобщението до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Според нея принципът за компенсиране на цените за всеки консумиран мегаватчас, приложен от служебното правителство спрямо стопанските клиенти на електрическа енергия, също може да бъде използван като временна мярка по отношение на сметките за природен газ на домакинствата. /БГНЕС