ООН: 23% ръст на световната търговия през 2021 г.

Ръстът на световната търговия през 2021 г. се очаква да бъде 23% на годишна база. Тази прогноза се съдържа в доклад на Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД), публикуван днес в Женева.

"Очаква се световната търговия да достигне 28 трилиона долара през 2021 г., което означава ръст от 23% спрямо 2020 г.", заяви организацията.

Тя подчерта, че "растежът на световната търговия се стабилизира през втората половина на 2021 г. с увеличение от 1% на тримесечна база". В същото време растежът на търговията със стоки е достигнал рекордни нива през третото тримесечие, докато търговията с услуги "показва динамика на растежа, но остава под нивата отпреди пандемията". Като цяло експертите оценяват ръста на търговията "между страните и секторите" като "неравномерен".

Според статистически данни, цитирани от ЮНКТАД, в Русия износът на стоки през третото тримесечие на тази година е бил с 32% по-висок от средния за 2019 г., докато износът на услуги е бил с 15% по-нисък от този през 2019 г. От своя страна руският внос на стоки бележи 21% увеличение, а вносът на услуги - 30% спад. В Китай износът на стоки и услуги се е увеличил съответно с 34% и 46% през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с 2019 г., докато в САЩ е регистрирано 7% увеличение на износа на стоки и 1% намаление на износа на услуги. Европейският съюз, от друга страна, отбелязва съответно плюс 9% и минус 1%.

Несигурна перспектива за 2022 г.

В доклада се отбелязва: "Положителната тенденция в международната търговия през 2021 г. е до голяма степен резултат от силното възстановяване на търсенето през първата половина на 2021 г. поради облекчаването на ограниченията, свързани с пандемията, пакета от икономически стимули и повишаването на цените на суровините. Въпреки това ЮНКТАД смята, че перспективите за 2022 г. са "много несигурни". Като причина за липсата на яснота експертите посочват "забавянето на икономическото възстановяване" през втората половина на 2021 г. В Китай растежът през третото тримесечие "е по-нисък от очаквания и по-нисък от този през предходните тримесечия". Нарастващите цени на суровините и инфлационният натиск "също биха могли да окажат отрицателно въздействие върху икономическите перспективи и международните търговски потоци". Освен това големите икономики, включително тези на Европейския съюз, "продължават да се сблъскват със сътресения, свързани с COVID-19" и тези сътресения "биха могли да окажат отрицателно въздействие върху потребителското търсене", което ще се отрази на търговската статистика през следващите месеци.

ЮНКТАД посочва също така "смущенията в логистичните мрежи", нарастващите разходи за доставка, световния недостиг на полупроводници, регионализацията на търговските потоци и дълговите тежести в няколко държави. Подчертава се, че рязкото нарастване на търсенето през 2021 г. е довело до "напрежение във веригата за доставки". "Логистичните прекъсвания и високите цени на горивата доведоха до още по-голям недостиг на доставки и драстично увеличение на разходите за доставка", се посочва в доклада. Ситуацията се влияе и от "настоящото геополитическо напрежение между някои от големите икономики, което може да доведе до подновяване на търговските конфронтации със сериозни последици за международните търговски потоци", посочват експертите. /БГНЕС