Опашка от юристи на изпит за държавни съдебни изпълнители

Дълга опашка от желаещи да станат държавни съдебни изпълнители се изви рано сутрин пред една от залите на Интер експо център в столицата, предаде репортер на БГНЕС.

Министерство на правосъдието провежда писмен изпит, на който се явяват общо 557 кандидати. Юристите ще трябва да покажат знания в условията на пандемия, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Всички изчакват търпеливо реда си за влизане на опашка пред сградата, а на входа служители измерват телесната им температура. Предпазните средства също са задължителни. Част от кандидатите обаче са разтревожени, че мерките може да се окажат недостатъчни, имайки предвид голямата бройка на участниците, които ще бъдат събрани на закрито място. Конкурсът е за длъжността „държавен съдебен изпълнител” при районните съдилища. Свободните места са 36 в 33 съдебни района.

От Министерството на правосъдието заявиха за БГНЕС, че "забраната за провеждане на конкурси в присъствена форма не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния състав в Република България и други специални закони”. Според тях от това е видно, че към настоящия момент не е налице забрана за провеждане на конкурс за длъжността „държавен съдебен изпълнител“ в присъствена форма на 10 януари.

Колкото до това как ще се осигури безопасността на 557 кандидати, освен с мерене на температурата им, от правосъдното министерство заявиха, че е предвидено спазване на всички противоепидемични мерки.

„Размерът на помещението (две хиляди и петстотин квадратни метра площ) позволява необходимата между участниците дистанция. Осигурени са дезинфектанти, присъствие на парамедик, а самите участници през цялото време ще са с индивидуални средства за защита (маски или шлемове). През цялото време с такива средства за защита ще са и квесторите, както и служителите, които ще осигуряват пропускателния режим при регистрацията”, отговориха от МП.

От там уточниха още, че министър Ахладова е уведомила с писмо здравния министър проф. Костадин Ангелов, а в последвал негов отговор се казва, че към настоящия момент не е налице забрана за провеждане на конкурс за длъжността „държавен съдебен изпълнител“ в присъствена форма, на датата 10.01.2021 г.“. Освен от Министерство на здравеопазването, разрешение за провеждането на конкурса е получено и от Столичната регионална здравна инспекция при спазване на всички противоепидемични мерки. /БГНЕС