Определят директора за България в Черноморската банка за търговия и развитие

Служебното правителство ще проведе заседание днес.

Като първа точка от дневния си ред, министрите ще одобрят Национална научна програма „сигурност и отбрана“, внесена от просветния министър. Втората точка е посветена на Научна програма „Повиша¬ване на изследователския капацитет в областта на математи¬чески науки (ПИКОМ)“.

Кабинетът ще работи и по годишния отчет за изпълнението през 2020 г. на Националния план за действие по енергийна ефективност.

Финансовият министър е внесъл проект на решение за определяне на директор за Република България в съвета на директорите на Черноморската банка за търговия и развитие.

С няколко решения, кабинетът ще одобри допълнителни разходи по бюджетите на различни министерства. /БГНЕС