Отбелязваме Световния ден за безопасност и здраве при работа

Отбелязваме Международния ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки и професионални болести работници, както и Световния ден за безопасност и здраве при работа.

Вече 20 години 28 април се отбелязва в повече от сто страни в света. Целта е повишаване на осведомеността и фокусиране на вниманието на обществеността върху мащаба на проблемите, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и намаляване на смъртните случаи и наранявания на работното място. Ангажираността и отговорното отношение на работодателите и на работещите за създаването и спазването на здравословни и безопасни условия на труд са единственият възможен път за трайното изграждане на глобална култура на превенция на трудови злополуки и професионални заболявания.

По данни на Международната организация на труда над 2,3 млн. смъртни инциденти и 300 млн. трудови злополуки, причиняващи наранявания, се регистрират ежегодно в световен мащаб. /БГНЕС