Откриха животно, което не диша кислород

Зоолози от университета в Тел Авив (TAU) в Израел откриха ново животно - първото известно досега, което не диша кислород - отхвърляйки досегашните дългогодишни предположения за животинското царство.

Новооткритият вид е паразит, наречен Henneguya salminicola, съобщава Стъди Файндс. Живее в мускулите на сьомгата и се състои от по-малко от десет клетки. Той е свързан с коралите и медузите. В един момент от своята еволюция животното е спряло да произвежда енергия чрез аеробно дишане. „Счита се, че аеробното дишане е повсеместно при животните, но сега доказахме, че това не е така“, обяснява професор Дороти Хъчън от Училището по зоология на университета. „Откритието ни показва, че еволюцията може да върви в странни посоки. Аеробното дишане е основен източник на енергия и въпреки това открихме животно, което се е отказало от този труден път." Други организми, като гъбички, амеби и ресничести, са загубили способността си да дишат след живот в анаеробна среда с течение на времето. Проучването на Хъчън показва, че и организмите в животинското царство могат да се развият по този начин в анаеробни среди. Друг екип от изследователи от Израелско-Американската фондация за научноизследователска дейност не откри митохондриални гени в ДНК на органела. Митохондриите улавят кислород в животинските клетки, за да се преработят в енергия. Новите открития отричат дългогодишните предположения, че всички животни трябва да дишат кислород, защото това са многоклетъчни, силно развити организми, които за пръв път се появяват на планетата, когато нивата на кислород започват бързо да се покачват. „Все още не ни е ясно как паразитът генерира енергия“, каза Хъчън. „Може би я черпи от околните рибни клетки или може да има различен тип дишане, като безкислородно, което обикновено характеризира анаеробните неживотински организми.“ Хъчън смята, че проучването може да бъде решаваща стъпка в еволюционните изследвания. „Обикновено се смята, че по време на еволюцията организмите стават все по-сложни и че простите едноклетъчни или няколкоклетъчни организми са предци на сложните организми“, заключи тя. „Но сега пред нас е животно, чийто еволюционен процес е обратен. Живеейки в безкислородна среда, то е изхвърлило ненужните гени, отговорни за аеробното дишане и се е превърнало в по-опростен организъм." /БГНЕС