Откриха вкаменелости на животни отпреди 240 млн. години в Полша

Полски учени са открили останки от над хиляда екземпляра на изчезнали животни, датиращи отпреди около 240 милиона години, включително кости на неизвестно досега на науката влечуго, съобщи "TVP World".


В Медари, близо до Тарновски Гори (Горна Силезия), екип от учени от Биологическия факултет на Варшавския университети Института по палеобиология на Полската академия на науките направиха изключително откритие. Изследователите се натъкват на пластове, съдържащи необичайно голям брой животински кости, датиращи отпреди около 240 милиона години.

"Провеждаме изкопни работи на мястото на изоставена фабрика за производство на тухли. Червените и зелените слоеве от кал, които изследваме, са датирани към средния триас. Това е особено важен момент в историята на живота на Земята, тъй като по това време се появяват много животински групи, като бозайници, влечуги и динозаври", казва д-р Лукаш Чепински от Полската академия на науките, съавтор на изследването. "В Медари е записан този ключов момент от праисторията на нашата планета", добави той.

Според д-р Чепински откритието в Силезия е "събитие от световен мащаб". Той обяснява, че находищата от средния триас са много редки, а най-близките места с вкаменелости на подобна възраст са на стотици километри от Медари.

По време на средния триас Земята е изглеждала по съвсем различен начин от днешния. Всички континенти са били свързани в един суперконтинент - Пангея. В източната ѝ част океанът Тетис образувал огромен залив. Районът, който се изследва от изследователите в Медари, се намирал в южната му част. В тази обширна низина морето е прииждало и изтичало няколко пъти в цикли, продължаващи хиляди години.

"Животните, които откриваме в Медари, са погребани в седименти с морски произход", уточнява Войчех Павлак от Биологическия факултет на Варшавския университет, един от авторите на публикацията.

Сред организмите, чиито останки са открити в Силезия, са четири вида малки акули. Изследователите откриват в калните камъни и вкаменелости на костни риби. На мястото те установяват наличието на кости, наподобяващи крокодилско земноводно, наречено Mastodonsaurus, с дължина 6 метра, както и на рибоядно влечуго Tanystropheus, с подобни размери, с изключително дълга шия, състояща се от 13 прешлена. Останките от него са съсредоточени в Медари в невиждано никъде другаде по света количество. /БГНЕС