Отопление без емисии от въглероден диоксид в Германия

Въпреки общия спад на количествата въглероден диоксид, емисиите на CO2 в жилищния сектор на Германия остават на същото високо ниво. Германското правителство реши да промени нещата.

В края на 2019 г. емисиите СО2 в Германия бяха с 35 % по-малко, отколкото през 1990 г. Наистина, целта беше да се стигне до 40 %, но и тези показатели бяха приятна изненада за много експерти и политици. Намаляването на емисиите от парникови газове с 50 милиона тона за една година стана възможно главно благодарение на значителното намаляване на производството на енергия от въглища.

На второ място след енергийната сфера най-голям замърсител с СО2 е промишлеността (23 %), следвана от транспорта (21 %), а на четвърто място се оказа жилищният сектор (17 %). Така той изпревари по замърсяване селското стопанство, пише „Дойче Веле”.

Подчертава се, че отделянето на парникови газове в този сектор не намалява, а даже бележи ръст. За да промени ситуацията, германското правителство прие в рамките на така наречения климатичен пакет поредица от мерки, стимулиращи гражданите да преминат към СО2 неутрални системи на отопление.

С какво се отопляват германците?

Значителното количество емисии CO2 от германския жилищен фонд се дължат на факта, че Германия се отоплява основно с газ и нафта. Тези два въглеводородни носители осигуряват топлина на повече от три четвърти от германския жилищен фонд. На газ се отопляват около 46% от жилищата, а с нафта - около 30%.

Газовите котли са по-екологични от дизеловите. За отоплението с газ на 1 кв. м жилищна площ в жилище от 70 кв. м вредните газове се равняват на 36 кг СО2 годишно. При еднофамилна къща от 110 кв. м емисиите са вече 39 кг СО2. Ако отоплението е на нафта, стойностите се променят: 48 кг при първия и 51 кг при втория пример. За сравнение: при използване на термопомпа еквивалентът на емисиите на CO2 и в двата случая е само 7 кг.

Термопомпите и котлите с пелети, които се смятат за особено екологични, продължават да бъдат маргинализирани на отоплителния пазар в Германия. Делът им е, съответно, 3,4 % и 2,8 %. И ако собствениците на жилища по-рано решаваха да заменят стария си дизелов котел с по-съвременен и икономичен, в 80 % от случаите преминаваха на газ. Термопомпите все още струват скъпо, правят се по поръчка, липсва серийно производство, а котлите на пелети изискват регулярно обслужване.

Много собственици на жилища изобщо не бързат да модернизират отоплителните си системи. Според статистиката, през 2019 г. от почти 6 млн. собственици на еднофамилни жилища в Германия с дизелово отопление, около 2 млн. се намират близо до магистрален газопровод, с който могат да се свържат безпрепятствено.

Система за субсидиране и данъчни облекчения

От началото на 2020 г. стана по-лесно да се вземе решение в полза на по-екологична система за отопление. В „климатичния пакет” на правителството с присъщата германска педантичност е включена система от данъчни облекчения и държавни субсидии.

На финансова подкрепа не могат да разчитат онези, които биха пожелали да подменят стария дизелов котел с нов изцяло на газ. Преките дотации или данъчните облекчения са предвидени изключително за преминаване на възобновяеми енергийни източници или използването на хибридни системи.

Така например, собственик, който заменя стария дизелов котел с термопомпа, слънчеви батерии, отопление с пелети или комбинация от смятани за СО2 неутрални системи, може да получи държавна дотация до 45 % от стойността на новото оборудване при цена до 50 000 евро.

При използването на хибридно отопление, например, газов котел в допълнение на термопомпа или слънчеви батерии, които трябва да осигуряват най-малко 25 % от отоплението на жилището, дотацията е по-малко – 40 %. Поощрява се инсталирането на газови котли, които най-много до 2 години ще бъдат допълнени от възобновяеми отоплителни системи (renewable ready).

Климатичният пакет предвижда сериозни данъчни облекчения за тези, които извършат енергийна модернизация на своите жилища – смяна на врати и прозорци, външна изолация на стените, поставяне на съвременни вентилационни системи и др. 20 % от тези разходи в рамките на 200 000 евро, т.е. най-много 40 000 евро ще могат да бъдат приспаднати от данъци в рамките на три години: по 7 % през първите две години и 6% през третата. От данъци ще бъдат освободени и консултациите със специалисти по енергийна ефективност.

Тоягата и морковът в екологичния обрат

За да подтикне германците да се откажат от въглеводородите за отопление на жилищата си, правителството използва не само „моркова” с държавните дотации, но и ценова „тояга”. От 2021 г. за емисии на СО2 при използване на изкопаеми горива в транспорта и в жилищния сектор ще се начислява такса. През първата година тя ще бъде умерена - 25 евро на тон въглероден диоксид. След това, стъпка по стъпка, тази цена ще се увеличи до 55 евро през 2025 г., а през 2026 г. се създава марж от 55-65 евро за тон.

За крайните потребители на газ и дизелово гориво това е равнозначно на повишаване на цените със 7 % през първата година, а през 2025 г. – с 15 % повече, отколкото сега. В абсолютни стойности това означава, че при разход на 20 000 литра нафта годишно за отопление на неголямо еднофамилно жилище, обитателите му ще трябва да платят 1200 евро повече за 5 г., отколкото би им струвало без такса за емисии на СО2.

Това се отнася не само за дизела, но и за газа, чийто екологичен баланс ще става все по-неприемлив.

Дизеловите котли остават в миналото

От 2026 г. в Германия ще бъде въведена забрана за монтиране в нови жилища на чисто дизелови системи за отопление или замяната на старите с нови. Ще бъде разрешено монтирането единствено на хибридни котли, които ще могат да бъдат допълнение с СО2 неутрални системи.

Климатичният пакет предвижда и редица изключения – за сградите, обявени за старинни паметници, за дървени къщи, при наличието на очевидна нецелесъобразност, както и за собственици, чието финансово положение би било силно нарушено от евентуална енергийна модернизация. /БГНЕС