Парламентът прие декларацията за Македония и Албания в ЕС

Народното събрание прие декларация на 44-ото Народно събрание във връзка с разширяването на ЕС и Процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония и Република Албания, предаде репортер на БГНЕС.

Гласуваха 134 депутати, „за” бяха 129, 4 бяха против, един се въздържа.

По време на дебатите по проектодекларацията Йордан Цонев от ДПС каза, че ПГ на ДПС ще подкрепи декларацията във връзка с разширяването на ЕС и Процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония и Република Албания. „Нещо повече от това. Във всички документи на ДПС, програми, декларации, ние винаги сме поставяли акцента върху разширяването на ЕС и присъединяването на страните от Западните Балкани. За нас от ДПС това е въпрос с първостепенно значение за мира, стабилността и сигурността в нашия регион, каза Цонев.

„Ние подкрепяме този документ като една много сериозна, решителна, смела крачка, за разлика от всички досегашни документи, свързани с отношението между двете страни, говоря от страна на България”, посочи Валери Симеонов. Той добави, че по отношение на конкретния текст на декларацията смятат, че има два пропуска, като уточни, че не говори от името на група, а от името на НФСБ. Единият „може би пропуск” е свързан с българските военни гробища. „Не видях текста, нито в рамковата позиция на правителството, нито в декларацията, аз не видях текст, който да задължава македонската държава да съдейства за възстановяването на българските военни гробища и паметници. Не видях такъв текст. Не би ли трябвало да има според вас? ”. Симеонов каза, че такъв текст задължително трябва да присъства.

БГНЕС публикува пълния текст на декларацията на 44-ото Народно събрание за стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония и Република Албания към Европейския съюз:

Декларация На Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България във връзка с разширяването на ЕС и Процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония и Република Албания Като изтъква ключовото значение, което Република България придава на, добросъседските отношения с Република Северна Македония и Република Албания; Като припомня обусловената подкрепа за двете страни за европейската и евроатлантическата интеграция, включително по време на първото Българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.; Като изразява подкрепа за едновременно започване на предприсъединителните преговори на ЕС с Република Северна Македония и Република Албания, основавайки се на принципа на индивидуалните усилия за изпълнение на критериите от Копенхаген и условностите на Процеса за стабилизиране и асоцииране, включително на добросъседските отношения, които имат хоризонтално значение за Република България; Като отчита тясното сътрудничество и очакваното развитие на още по-силни съюзнически връзки в рамките на НАТО; Като изразява очакване за засилване на икономическото сътрудничество и ускорено изграждане на стратегически инфраструктурни проекти и за подобряване на свързаността на страните от нашия регион; Като подчертава, че започването на преговори не следва да се интерпретира като гаранция за членство в ЕС, а като стимул за ускоряване на реформите, укрепване на върховенството на закона и поддържане на добросъседски отношения; Като се противопоставя по категоричен начин на евентуална европейска легитимация на идеология от миналото с подчертано анти-български характер, потискаща правата на българските граждани и на такива с българско самосъзнание, и противоречаща на съвременните европейски ценности; Като отбелязва, че пренаписването и присвояването след 1944 г. на историята на част от българския народ е сред стълбовете на анти-българската идеологическа конструкция на югославския тоталитаризъм; Като ясно заявява, че подкрепата на Народното събрание за европейска интеграция няма да бъде за сметка на изопачаване на исторически събития, документи и артефакти, както и на ролята и възгледите на личности от българската история; Призовава: Официалните представители на Република Северна Македония:

 • Да прилагат ефективно, без забавяне и на добра воля Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г.;
 • Да се придържат стриктно към чл. 8 от Договора, а именно към „обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори за научно тълкуване на историческите събития";
 • Да се въздържат от действия, които се свързват с опити за подкрепа и насърчаване на претенции за признаване на т.нар. „македонско малцинство" в България, включително в международни организации като Съвета на Европа и многостранни формати;
 • Да бъдат реабилитирани жертвите и репресираните, заради българското им самосъзнание;
 • Да се придържат стриктно към установената и ратифицирана от парламентите на двете страни клауза по отношение на официалния език на Република Северна Македония;
 • Да прилагат изцяло договореностите, постигнати в рамките на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси, като същите бъдат отразени в учебните програми и материали в най-кратки срокове;
 • Да се прекрати всякаква форма на „говор на омраза" по отношение на България и на гражданите на Република Северна Македония с българско самосъзнание, включително в медии, надписи на паметници, паметни плочи и др.
 • Да съдействат за издирването, възстановяването и опазването на българските военни паметници и гробища на територията на Република Северна Македония в духа на европейските ценности.

Официалните представители на Република Албания:

 • Да приемат своевременно вторичното законодателство относно прилагането на Закона за малцинствата;
 • Да гарантират в максимална степен правото на българското национално малцинство да изучава, без поставяне на административни пречки, книжовния български език като майчин в регионите, традиционно населявани от тях, като Голо Бърдо, Гора, Преспа, Корча, Кукъс, Елбасан, Поградец и навсякъде другаде на територията на Република Албания, където те живеят понастоящем;
 • Да проведат преброяването на населението, съгласно най-високите европейски стандарти.

Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България призовава настоящото и всяко следващо правителство и всички български институции да следят стриктно за изпълнението на условията от настоящата декларация по време на преговорния процес с Република Северна Македония и Република Албания. На тази основа и при тези условия, Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България подкрепя започването на предприсъединителните преговори на ЕС с Република Северна Македония и Република Албания. В тази връзка, Народно събрание подкрепя, приетата от Министерския съвет на 9 октомври 2019 г„ Рамкова позиция. /БГНЕС