Печалбата на Engie скочи 98 пъти

Чистата печалба на една от най-големите енергийни компании в Европа, френската Engie, за първото полугодие на 2021 г. скочи 98 пъти, достигайки 2,34 млрд евро.

Операционната печалба на компанията нарасна 2,3 пъти до 4,016 млрд. евро. Печалбата на една акция за полугодието на се посочва. Приходите на компанията за отчитания период са се увеличили с 14% до 31,25 млрд. евро. Показателят EBITDA възлиза на 5,4 млрд. евро, което е с 21,1% повече от показателя за същия период на миналата година.

Компанията също така отбелязва, че в края на юни чистият ѝ дълг е нараснал с 1,8 млрд евро в сравнение с края на 2020 г. и в момента възлиза на 24,2 млрд евро.

Френската Engie (бивша GdF Suez) се занимава с производството и преноса на електричество, добив, транспорт и доставка на природен газ, а също така развива алтернативни източници на енергия. /РИА Новости