Пенсионна система и изкуствен интелект

Европейските страни са едни от най-добрите места за пенсиониране в света, а изкуственият интелект оказва все по-голямо влияние върху функционирането на всяка система, се казва в анализ на „Евронюз“.

Според неотдавнашния глобален доклад за пенсиите на Mercer CFA Institute Нидерландия е на първо място в класацията за сравнение на пенсионните системи по света.

В класацията са разгледани повече от 50 показателя и са сравнени 47 системи за пенсионни доходи, които обхващат 64% от населението на света.

Най-важните измервания бяха равнището на наличните пенсионни обезщетения в частния и публичния сектор, устойчивостта на системата за десетилетия напред и качеството на нейното управление.

На второ място се класира Исландия, която бе изместена от миналогодишното първо място, а Дания зае трето място в индекса за 2023 г.

Повечето европейски държави, включени в доклада, получиха добра оценка. Според доклада само някои подобрения са необходими във Финландия, Норвегия, Швеция, Обединеното кралство, Швейцария, Ирландия, Белгия, Португалия и Германия.

От друга страна, във Франция, Испания, Италия, Полша, Австрия и Хърватия, както и в САЩ, има сериозни рискове и/или недостатъци, които следва да бъдат отстранени, се казва в доклада.

На дъното на класацията са Индия, Филипините и Аржентина. Заедно с Турция и Тайланд те споделят най-лошата класация - степен D, което показва, че без подобрения има сериозни съмнения относно ефикасността и устойчивостта на пенсионните системи на тези държави.

Рискове в системата

В доклада се признава, че "системите за пенсионни доходи в целия свят са подложени на натиск както никога досега" поради продължаващата понастоящем инфлация, повишаващите се лихвени проценти и геополитическата несигурност, което неизбежно се отразява на възвръщаемостта на инвестициите.

„Средната възраст на населението по света продължава да се увеличава на много пазари, най-вече на по-развитите пазари“, казва Маргарет Франклин, президент и главен изпълнителен директор на CFA Institute.

„Инфлацията и повишаването на лихвените проценти създадоха нова пазарна динамика, която поставя значителни предизвикателства пред пенсионните планове. Наблюдаваме и продължаващо раздробяване във връзка с глобализацията“, добави тя. „Това са само някои от все по-сложните предизвикателства, пред които са изправени пенсионните фондове и които оказват значително въздействие върху пенсионерите“.

В доклада се цитира последната Пенсионна прогноза на ОИСР от 2022 г., в която се препоръчва на политиците по света да пристъпят към необходимите реформи въпреки настоящата финансова и икономическа несигурност, за да се избегне излагането на риск на благосъстоянието на настоящите и бъдещите пенсионери.

В доклада се препоръчва също така укрепване на пенсионните схеми, обезпечени с активи (за разлика от разходопокривните), което би могло да допринесе за диверсификацията на източниците за финансиране на пенсионирането, като по този начин пенсионните системи станат по-устойчиви.

Въздействието на изкуствения интелект върху пенсионните системи

В доклада се казва, че изкуственият интелект би трябвало да подобри ефективността на пенсионните системи чрез намаляване на разходите и подчертаване на предстоящите рискове.

Допълнителните приложения на изкуствения интелект биха могли да включват изграждане на персонализирани портфейли и идентифициране на пазарни аномалии, въпреки че е малко вероятно изкуственият интелект да може да прогнозира пазарните движения с точност, така че несигурността ще остане, се казва в доклада.

„Продължаващото разрастване на ИИ в рамките на операциите и решенията на инвестиционните мениджъри може да доведе до по-ефективни и по-добре информирани процеси на вземане на решения, което потенциално може да доведе до по-висока реална възвръщаемост на инвестициите за членовете на пенсионните планове“, заяви Дейвид Нокс, старши партньор в Mercer.

В годишното проучване се посочват и рисковете от модели с изкуствен интелект, които генерират фалшива информация, когато се използват в нов контекст, както и от кибератаки срещу данните на членовете на пенсионните фондове. /БГНЕС