Петя Белелиева: ПОСОКА - правова държава или диктатура?!

​В нарушение принципите на демократична и правова държава, каквато е Р България, правителствен орган създава нов извънреден закон, целящ регламентиране на мерки за превенция и защита на националната сигурност от рискове за икономическата и финансовата система на държавата, медийно огласен от БНР.

​Изработен е един репресивен закон, в противоречие с Конституцията на Република България, европейското право и Европейската конвенция за защита правата на човека, веждащ извънредни мерки за налагане на санкции на български граждани и организации, при въвеждане презумпцията за виновност, без гарантиране правото на защита и в посока утвърждаване и концентрация на власт на извънредни органи.

​Създаването на извънредна комисия от чиновници, която без съд и присъда, след „анализ“ на данни ще прави списъци на хора и бизнеси, ще замразява и отнема частна собственост, финанси и частни активи, лишавайки ги от всичко, се нарича диктатура.

​В правовата държава неприкосновеността на частната собственост е гарантирана, както и основен конституционен принцип е , презумпцията за невиновност. Осъществяването на наказателна репресия от извъредни конулативни съвети, е изземване на функцията съдебните органи и на прокуратурата.

​„Как ще работи законът?“ - въз основа на „данни“ за злоупотреби или извършване на нерегламентирана дейност, считайте доноси. Ще се създават списъци – на лица и списъци на свързани лица, за които има събрани данни, като включването в съответния списък ще е основание за проверка по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество ( „по донос!“).

​„Срещу кого ще се прилага?“– срещу всички български граждани, независимо къде се намират – физически и юридически лица , група, образувание (неудобна политическа партия от опозицията например), регистрирани по реда на българското законодателство.

​„Какви мерки ще се прилагат?“ – законът използва нов термин „замразяване“ на активи, дейности и спиране на изпълнението на договори, без съд и постановена присъда, без право на обжалване , без зачитане на несеквестируемост, напомняйки ни действията по времето на комунистическия режим за физическа и икономическа саморазправа.

​„Кой ще прилага закона?“ - междуведомствен съвет като вид консултативен орган, като в чл.11 от същия закон е споменато, че се предвижда спазване на Конституцията на РБ, зачитане и гаранитране правата на човека и основните свободи, обективност, бепристрастност и политически неутралитет, но текстовете са в противоречие с предвижданите мерки. Предоставянето на информация на новия орган е задължително, същото не може да бъде отказано от съображения за банкова, търговска, държавна или служебна тайна.

​„Възможности за обжалване ?“ – строго ограничени само пред Върховен административен съд , а пред извънредната комисия, през 6 месеца .

​Факт е че, Министерството на правосъдието и партийни лидери от управляващата коалиция се разграничиха от законопроекта, но едва след като същият бе оповестен публично.

​Проектът на Закона за мерки за превенция и защита на националната сигурност от рискове за икономическата и финансовата система на държавата е тест за всички, докъде може да очакваме ограничване на правата ни и тест за правната грамотност в нормотворчеството. /БГНЕС

-------------------------------------------

Адвокат Петя Белелиева. Анализът е написан специално за БГНЕС.

Категории: