ПИБ спечели и третото дело срещу румънската APIA

В Румъния приключи и третото дело между Първа инвестиционна банка и румънската Агенция за разплащания и интервенция в земеделието (APIA).

ПИБ спечели и третото дело срещу румънската APIA

Румънският съд отхвърля всички възражения и искания от страна на APIA, като отсъжда в полза на ПИБ. От публично оповестената информация от румънския съд, става ясно, че той анулира всички принудителни действия до този момент от APIA спрямо Първа инвестиционна банка, включително и предприетите до момента действия от страна на съдебни изпълнители. APIA е осъдена да заплати и съдебните разноски по делото.

Агенция БГНЕС потърси за мнение водещи юристи, за да обяснят какви са последиците от това решение, тъй като APIA беше предприела запор на сметка на ПИБ в БНБ, макар по това време споровете в Румъния да не бяха приключили. Според тяхното експертно мнение, водещи в конкретния случай са румънските съдебни органи, като това решение на румънския съд е задължително за българските органи, които трябва да го приложат. Приключването на спора в Румъния в полза на Първа инвестиционна банка означава и прекратяване на всякакви действия срещу банката. Досега ПИБ беше спечелила и другите два съдебни спора в Румъния.

Случаят започва още през далечната 2012 г., когато APIA сама избира и възлага на българското дружество „Ви Ем Корпорейшън“ ЕООД изпълнение на две обществени поръчки за доставка на хранителни продукти. За подписването на договорите с избраното за изпълнител дружество се изисква то да представи банкова гаранция. Тогава ПИБ издава 3 броя банкови гаранции в полза на APIA, като се договаря средствата по възложените поръчки, които се дължат авансово на изпълнителя от APIA, да бъдат изрично преведени само и единствено по сметка на „Ви Ем Корпорейшън“ ЕООД в самата Първа инвестиционна банка. Това е обичайна практика на банките, тъй като така те имат възможност да осъществяват строг текущ контрол по разходването на средствата и изпълнението на задълженията, за които гарантират. Вместо APIA да преведе авансово дължимите средства по сметката на „Ви Ем Корпорейшън“ ЕООД в ПИБ, румънската агенция ги превежда в друга банкова сметка извън България, откъдето парите безследно изчезват. От този пропуск на румънската агенция следват претенциите на APIA спрямо ПИБ по банковите гаранции, като своевременно Първа инвестиционна банка подава сигнал към разследващите органи на ОЛАФ, Националната антикорупционна агенция към прокуратурата на Република Румъния, ДАНС и Специализираната прокуратура в България. По случая дори са задържани високопоставени служители на румънската агенция. /БГНЕС

Тагове: