Преизчислиха точната маса на Млечния път

Екип от астрономи от Националния център за научни изследвания (CNRS) и Парижката обсерватория коригира изчисленията за масата на Млечния път. Статията , информираща за откритието е публикувана в "arXiv".


Учените са изследвали каталог от данни, получени от телескопа Gaia на Европейската космическа агенция (ЕКА). Третото издание на каталога е публикувано през 2022 г., като в него са описани характеристиките на 1,8 млрд. звезди. Авторите са успели да построят най-точната крива на въртене за Млечния път и да коригират масата на нашата галактика. По-рано определянето на кривата на въртене конкретно на нашата галактика беше трудна задача поради местоположението на Земята, което не позволява точното определяне на движенията и разстоянията между звездите в галактичния диск.

Учените стигнаха до заключението, че общата маса на Млечния път е само двеста милиарда пъти по-голяма от масата на Слънцето. Това е много по-малко от предишните оценки - около четири или пет пъти. Освен това кривата на въртене на галактиката е нетипична: тя не е плоска в сравнение с други големи спирални галактики. На ръба на диска тази крива започва бързо да намалява, което се нарича Кеплеров спад.

През септември 2023 г. сътрудници на Университета в Манчестър и Университета във Виктория с помощта на телескопа на НАСА "Джеймс Уеб" откриват в ранната Вселена много галактики, подобни на Млечния път./БГНЕС