Преките инвестиции в България с положителен ръст, Германия е водеща

Нетният поток на преките инвестиции в страната за първите шест месеца на 2019 г. е положителен в размер на 457 млн. евро, което прави 0,8% от БВП, предаде репортер на БГНЕС, позовавайки се на данните на БНБ.

Сравнено със същия период на 2018 г. този показател е с 304,5 милиона евро по-голям. През юни 2019 г. потокът е положителен и възлиза на 328.3 млн. евро, при положителен поток от 61.3 млн. евро за юни 2018 г.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 3.3 млн. евро, при положителен нетен поток от 10.9 млн. евро за януари – юни 2018 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (1.1 млн. евро), Латвия (0.5 млн. евро) и Казахстан (0.5 млн. евро).

За януари – юни 2019 г. нетният поток по подстатия Дългови инструменти възлиза на 1096.2 млн. евро, при 268.4 млн. евро за януари – юни 2018 г.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – юни 2019 г. са от Германия (125 млн. евро), Великобритания (119.3 млн. евро) и Холандия (101.7 млн. евро). /БГНЕС