Премиерът ще посети ПАВЕЦ „Чаира”

Днес министър-председателят Николай Денков ще посети ПАВЕЦ „Чаира”.


ПАВЕЦ "Чаира" е най-голямата подземна централа на Балканския полуостров, разположена в Рила планина, под язовир "Белмекен". Тя е втория етап от изграждането на хидро-комплекса е Каскада "Белмекен-Сестримо" и ПАВЕЦ "Чаира". В централата са монтирани 4 обратими агрегата "Тошиба" с номинални мощности от 216 MW - в турбинен режим и 186,2 MW - в помпен режим. От април 1995г са в експлоатация I-ви и II-ри агрегати, а от август 1999г. - III-ти и IV-ти агрегати, с което се достига пълната мощност на ПАВЕЦ "Чаира".

За повишаване на енергийната ефективност на комплекса е предвидено да се изгради ХВ "Яденица", състоящ се от язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел с дължина 6730m и с диаметър 7,00 m, свързващ язовир "Яденица" с долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира". Това ще даде възможност за увеличаване времето на непрекъсната работа на ПАВЕЦ "Чаира" в генераторен режим на пълна мощност от 8,5 на 22 часа.

Помпено-акумулиращата централа спря работа след авария през пролетта на 2022 г. Оттогава протичат процедурите за ремонт. В края на миналата година стана ясно, че две от четирите агрегата трябва да заработят до края на 2024 г. /БГНЕС