Приоритетите на ББР са съобразени с правителството

Приоритетите в дейността на Българската банка за развитие са били съобразени с политиката на действащите правителства, както и с цел печалба като търговска банка, както и с цел печалба като търговска банка, изпълнявайки основната й функция за подкрепа на малки и средни предприятия (МСП). Това се казва в позиция на Българската банка за развитие.

„Банката стриктно съблюдава действащата нормативна уредба в Република България и законодателството на ЕС, в това число и специалния Закон за ББР. Дейността на банката, както и на всяка друга банка в страната, се осъществява под надзора на БНБ, която определя ББР като системно значима кредитна институция за българската банкова система и европейските регулаторни органи. Към края на м. март 2021 г. банката е с най-висока капиталова адекватност в страната (38%) и е с присъден рейтинг от водещата рейтингова агенция Fitch Ratings на ниво ВВВ с положителна перспектива – рейтинг, равен на суверенния рейтинг на българската държава“, се посочва в изявлението.

„ББР има развити дългогодишни отношения с многобройни международни кредитори и партньори, като е изградила авторитет на надежден и стабилен партньор. Банката привлича средства от тях на базата единствено на доброто финансово състояние и репутацията си. Банката не е бюджетно предприятие, но за конкретни цели се финансира от държавния бюджет (в т.ч. гаранционните програми във връзка със ситуацията, породена от COVID-19), а отпускането на кредити се извършва преимуществено със собствен ресурс на Банката, с ресурс, придобит в резултат на търговската й дейност през годините, както и такъв, предоставен по сключени договори по програми с множество водещи международни кредитни институции“, заявяват от ББР.

От финансовата институция заявяват, че винаги са сътрудничили на регулаторните органи. „И в този случай банката ще окаже пълно съдействие на Принципала – Министерството на икономиката, във връзка с предстоящата проверка", се казва в позицията на ББР.

Позицията на ББР е свързана с изказването на служебния министър на икономиката Кирил Петков. Той съобщи, че огромни средства са дадени на 8 компании – 946 млн. лв. От тях 4 фирми имат недиректна връзка с Делян Пеевски, както показва журналистическо разследване.

„Това са нашите средства на данъкоплатците“, каза министър Петков. Той обяви, че ще започне разследване на дейността на ББР. За целта ще бъде създадена специална комисия за публичен контрол на средствата и прозрачност. /БГНЕС