Проектът „Коридор №8“ отново в глуха линия

Проектът „Коридор №8“ отново в глуха линия

Българските държавници, политици, управленци и депутати не разбраха, че стратегическата цел на Гърция е да осуетява осъществяването на „Коридор №8“.

Ентусиазмът, с който се заговори за тази десетилетна мечта след подписването на 2 август 2017 г. Договор за добросъседство и сътрудничество между България и РС Македония, веднага бе потушен от Атина. Тя светкавично лансира своя резервен вариант – проектът за изграждането на жп връзка Русе – Варна – Бургас –Дедеагач – Кавала – Солун. Нещо повече. Тогавашният премиер на Гърция Алексис Ципрас, покани българския си колега Бойко Борисов на 6 септември 2017 г. в Кавала да подпишат меморандум за реализирането на този проект.

Енергийната криза, обхванала не само Европа, а и много други страни по света, стана повод Гърция отново да съживи мечтата си за осъществяването на тази жп връзка. Това от една страна отвлича вниманието на България от инфраструктурата по оста“ Изток-Запад“, а от друга страна дава козове в ръцете на гръцките държавници да настояват за реализирането на собствената им инфраструктурна стратегия . Така те ще инжектират висока доза икономически серум в твърде неизгодната в стопанско отношение магистрала Виа Игнатия, но с изключителна геополитическа важност за тях.

Случайно ли през 1996 г. в Атина се появи сборникът с анализи, на който съм се позовавал неведнъж, озаглавен „Реформата и икономическото сътрудничество в Югоизточна Европа.“ Книгата започва с две встъпителни студии „Гръцката външна политика на Балканите и в района на Черно море“, с автор тогавашният министър на икономиката Янис Папандониу и „Гърция и Европа“ от проф. Панайотис Корлирас, председател на Йонийската банка, издала труда .Следват предговор и 12 глави.

Съществена за нас е 12-та глава „Отворена“ или „ затворена“ инфраструктура и политическите отклонения на пътя Игнатия“. Задължително е българските управленци да четат с повишено внимание следното изречение: „Приемането на тактиката чрез отклонения да се отвлича вниманието от основния опасен за Гърция проект „Коридор № 8“ става първостепенна задача…“

…Чета през последните дни информациите в българските медии, които приповдигнато възвестяват: „Проектът Sea2Sea за осъществяването, на който България и Гърция започват работа, предвижда жп линия, свързваща Северна Гърция и България с Румънската граница и ще позволи превозването на значителни количества морски товари от Босфора…“ И още: “Гърция и България възнамеряват да създадат съвместно дружество за управление на проекта…“

Ако задълбочено анализираме заложените в проекта опори, за осъществяването му, разбираме, че Гърция е вложила целенасочено средства за доизграждане на вътрешната си жп мрежа. И тази вътрешна жп мрежа е планирана и осъществена така, че да достига до българо-гръцката граница, готова да се свърже с бъдещата железопътна връзка до Румъния. Или както казва народът „С един куршум - два заека“. Т.е. с този проект Атина от една страна маргинализира, за кой ли път, изграждането на жп връзката, съставна част на „Коридор №8“ и от друга – привлича значителен процент от контейнерните товари, които традиционно преминават през Босфора…

Иван Николов

Ако се върнем отново към фундаменталния сборник с документи, „Реформата и икономическото сътрудничество в Югоизточна Европа“ и препрочетем внимателно 12-та глава, ще ни стане още по-ясно, че появата на мегапроекта Sea2Sea съвсем не е случайна , а последователно преследвана цел. Той е поредната стъпка към реализацията на заложената още в 1996 г. стратегия за отклоняване на всяка инфраструктура по посока Изток-Запад.

Отново разгръщаме този сборник, и отново продължаваме да четем записаното в глава 12: “… Страни като Албания и България очакват да получат изгоди, възползвайки се от географското си положение…Естествено е, на тези очаквания да се противопоставят стремежите на гръцката политика, чиято цел е да се премести центърът на тежестта в областта на комуникациите в Северна Гърция…

И докато българските елити упорито отказват да забележат тази гръцка стратегия, тогавашният президент на Р Македония Борис Трайковски „изплю камъчето“. На форум в Страсбург без заобикалки той посочи същността на проблема: „За вас коридор №8 от Бургас през Скопие до Драч, в действителност е №1 по своето икономическо значение…С течение на времето се появи интерес от определени държави като Гърция да се прикачат към този коридор чрез отклонения. Политически и икономически натиск доведе до пренебрегване на основната идея…“ и важната добавка: „ Стана така, че влиятелни държави, например Гърция, си издействат от европейските фондове финансиране на отклоненията и така отпада финансирането на самия коридор…Затова Македония е против…“(в. „Сега“,28 юни 2002г. )

Нямам намерение да призовавам интелекта, съвестта и държавническата отговорност на тези, които в момента държат в ръцете си съдбините на България.

Проектът „Коридор №8“ продължава да бъде химера за България. А България с инфантилен ентусиазъм се втурва да помага за осъществяването на стратегии, чиято единствен цел е осуетяването на инфраструктурата по оста “Изток – Запад“.

Тук място за думи няма. Има място за държавническа далновидност – най-липсващата стока на българския политически пазар… /БГНЕС

------

Иван Николов е журналист, публицист и издател. Той е главен редактор на списание „България-Македония” и директор на издателство „Свети Климент Охридски“. Иван Николов е един от най-големите познавачи на балканските въпроси, автор на многобройни статии и книги по темата. Текстът е написан специално за БГНЕС.