Проектът на двустранен протокол със Скопие вече е във външната комисия

Проектът на двустранен протокол със Скопие вече е изпратен до Комисията по външна политика в парламента. Това потвърдиха за БГНЕС от пресцентъра на Народното събрание.

БГНЕС припомня, че е внесен и доклад на МВнР за хода на преговорите с РС Македония и достигнатия в тях етап. В самия край на работния ден на 17.06 (петък), Комисията по външна политика поиска от МВнР и проекта за двустранен протокол. Същият беше изпратен веднага със съпроводително писмо, разясняващо неговото съдържание. Днес 20 юни вече е и получен във външната комисия.

На този етап целият процес изцяло зависи от Комисията по външната политика на Народното събрание, която все още не е насрочила свое заседание по темата. Целесъобразно би било Комисията по външната политика незабавно да свика това заседание с участие на министерството, на което да бъдат обсъдени всички налични документи, да бъде формулирана консолидирана българска позиция и да бъдат определени последващите действия на българската дипломация. Оптимално би било, ако още преди това Министерски съвет изрази своето становище по този важен за страната въпрос. Ако това не се случи във възможно най-кратък срок, МВнР има мандат единствено да се придържа към Рамковата позиция, Декларацията на НС от 2019 г. и към заключенията на КСНС от 2022 г., на които предложеният проект на Преговорна рамка сам по себе си не отговаря напълно. /БГНЕС