Проф. Янев: Да имаме друг доставчик на ядрено гориво, е добре за България

От гледна точка на това, че ние сме обявени от Русия за вражеска държава, е редно да имаме друг доставчик. Кой ще бъде този друг доставчик – „Уестингхаус“ или „Фраатом“ – трябва да бъде избран според изгодата за България. Ядрената енергетика е държавна дейност и трябва да мислим за бъдещите поколения.

Първото и най-важно нещо е да бъде доказана безопасността на използването на горивото на „Уестингхаус“. Американската компания трябва да представи анализи, които да бъдат прегледани от регулиращия орган и съответно да се потърси информация от други, които са използвали подобен тип гориво дали практиката и опитът с него доказват, че то е безопасно.

Украйна не е най-добрият източник на информация, въпреки че те го употребяват, но страната е принудена да го използва. За нас е по-съществен чешкият опит на използване на американското гориво. Там имаха проблеми, някои от които бяха решени, някои като че ли останаха все още нерешени.

Второто е икономиката. Тя във всички случаи трябва да бъде по-добра или да има някакво предимство в сравнение с това гориво, което в момента използваме.

Третото са дългосрочните задачи, които стоят пред ядрения горивен цикъл. Ние купуваме готово гориво. Много държави, като например ОАЕ, си купуват урана, плащат си за обогатяване и за изработване на касетата. Така се добива независимост и по-добра икономика. Ние купуваме готов продукт, но най-важното е да не купуваме котка в чувал.

Дългосрочно доставянето на гориво от страна, която не преработва горивото, е проблем.

Да имаме друг доставчик на ядрено гориво е добре за България, но трябва да се произнесат експертите. /БГНЕС

-----------

Проф. Янко Янев, директор на Института за управление на ядрените знания във Виена.