Д-р Антонина Желязкова: Всички малцинства са част от нацията, затова трябва да бъдат равнопоставени

Балканите така са се ситуирали през историята, че мюсюлманите са част от българската нация. Ние не можем да се делим, ние сме гражданска нация. Всички малцинства са част от нацията. Затова те трябва да бъдат равнопоставени, да участват абсолютно активно и равнопоставено в политическия и икономическия живот и изобщо да не ни прави Впечатление, че те са различни.

Това заяви пред БГНЕС д-р Антонина Желязкова.

В зала „Марин Дринов“ на Българската академия на науките се състоя честване на 70-годишния юбилей на именитата ни историчка. На него бе представен и сборникът „Глас в пустиня“, включващ статии на д-р Желязкова.

Според нея толерантността на българина е по-скоро мит, както и това, че българите са отворени към света и всичко. „Това не е вярно. Българите сме страхотни интроверти и това до голяма степен е водило до сложностите в нашето обществено развитие“, заяви историкът, специалист по ислям и Османска империя.

Д-р Желязкова обясни, че все още се водим от стари стереотипи. „Те трудно се преодоляват, преди всичко, защото ги налага образователната система открай време. Те се прехвърлят от поколение на поколение. Имаме много странни стереотипи и е много интересно, когато теренният изследовател, какъвто съм аз, се опита да проучи какви са стереотипите към нас да кажем на турците, на ромите или на някой от другите балкански народи“, каза тя. Историкът подчерта, че навсякъде на Балканите съществуват стереотипи. Те са характерни и за други общества.

„Ние казваме, че сме много общителни, обаче ако попиташ ромите или турците те казват, че българите са много затворени, високомерни и трудно се общува с тях. Стереотипите са нещо неизбежно, което ни съпътства в живота и то трябва да се преодолява“, добави д-р Желязкова.

През годините тя се фокусира върху развитието на страните от Западните Балкани, по-специално Босна и Косово, където има големи мюсюлмански общности. Историкът не очаква нещо да се стабилизира в Босна. "Всяка етническа и религиозна общност в Босна си трупа оръжията и чака кога ще се сбият пак", обясни д-р Желязкова.

Тя подчерта, че пред Балканите има много предизвикателства и на първо място трябва да преодолеем своите съседски разпри, за да успеем да привлечем и останалите страни от Западните Балкани към ЕС. "Да отворим границите и да се научим поне примирено да живеем заедно", каза още тя.

Д-р Антонина Желязкова е изтъкнат изследовател на мюсюлманските общности на Балканите, социален антрополог, публицист и преподавател. Книгата й "Глас в пустиня" съдържа студии, статии и интервюта, писани в огромен период от време (1983-2020).

Внушителната библиография, придружаваща османистичните й статии, както и изключителни анализи на фактите от теренни проучвания, дават възможност на почитателите й да уплътнят познанията си върху изследваните периоди, да се докосне до антропологичния прочит на живота, до представите и вярванията на православни и католици, на сунити и алеви. В сборника „Глас в пустиня“ може да се открият четива за развитието на общностите и идентичностите на Балканите. Като резултат от близо четвъртвековната изследователска дейност на Антонина Желязкова са статиите й от Македония, Албания Босна, Косово. Тези текстове биха могли да послужат за разкодиране на „загадката“ на Западните Балкани, взривяващи периодично мирния живот там и поставящи нерешими сякаш дилеми пред хората и днес, когато т.нар. македонски въпрос застрашава бъдещето на двата ни народа. /БГНЕС