Проф. Димитров: Време е историческата наука в РСМ да се освободи от историческите окови

Добре известно е, че в продължение на повече от две-три години не успяваме да стигнем до съгласие с нашите колеги от Скопие, защо и как Гоце Делчев да бъде честван в двете държави като обединяваща историческа личност. Причината е в сложните и дълбоко противоречиви отношения между история и политика.

Това заяви проф. Ангел Димитров, председател на Смесената българо-македонска комисия по историческите въпроси, предаде репортер на БГНЕС.

проф. Ангел Димитров - на снимката в средата

Проф. Димитров е участник в конференцията "Европейска перспектива за добросъседските отношения между Република България и Република Северна Македония".

„Историческият образ на новия югославски комунистически проект съществуването на македонска нация с вековни държавотворни традиции е изцяло политически продукт и той става задължителен за постигането на замисления тотален контрол в македонското време и пространство. Трябвало е да му се осигури легитимност и затова историята става ядро на историческа конструкция, каквато е доктрината на македонизма. Историческата наука в нашата съседка постепенно се е развивала, но основната й задача е бели да изпълва със съдържание на политическата рамка без да си позволи да я напуска. Така е и до днес“, заяви проф. Димитров.

Той подчерта, че днес в двустранната съвместна комисия позицията на колегите от РС Македония е подчинена на симбиозата между политика и история. Според него постигането на съгласие за основни исторически проблеми ще бъде знак, че между история и политика може да има и по-хармонични отношения.

Проф. Димитров посочи основните проблеми, които доказват, че за историците от РСМ освобождаването от натиска на политиката все още предстои.

„Основополагащо е нежеланието им да приемат определението обща история, фиксирано в самия Договор за приятелство и добросъседство. Така се охранява неприемливата за България линия на интерпретация на миналото, линия на моделиране на обществени нагласи в духа на антибългарския македонистки национализъм. Защитната линия на колегите съдържаща се в термина мултиперспективност – заместване на коректния подход на представяне на гледните точки на всички участници в едно историческо събитие, с настояването за право на различен исторически разказ като израз на собствените държавни интереси. Налице е неспособност и нежелание на колегите ни да напуснат идейно-политическата рамка, в която са оковани повече от 75 години“, заяви проф. Димитров.

Той призова македонските историци да поемат гражданска отговорност и да станат изразители на реалната възможност за преодоляване на антибългарските постулати на македонизма.

„Време е историческата наука в РСМ да се освободи от историческите окови. Това би довело не само да професионален, но и до обществен катарзис в духа на европейските и демократични стандарти. Съвместната комисия по исторически въпроси не бива да е криво огледало на отношенията между история и политика. Историкът вече не е безсилен, той може сам да избира и да контролира отношението си към политиката. Когато е освободена от политически диктат, историческата наука си възвръща вътрешната свобода“, подчерта проф. Ангел Димитров. /БГНЕС