Проф. Христина Вучева - спасителят на българската транзитна газопреносна мрежа

Днес ни напусна професор д-р Христина Вучева, която има огромна заслуга за запазването на българската държавна собственост върху транзитната газопроводна система в страната.

През 1993 г. се зароди идеята транзитните газопроводи на България да станат част от активите на ново търговско дружество, в което по 50% собственост да имат тогавашният „Булгаргаз“, който притежаваше българските газопроводи /негов наследник в това отношение днес е операторът „Булгартрансгаз“ – бел. авт./ и „Газпром“. Впоследствие това се превърна в идеята на „Топенерджи“.

Идеята предвиждаше съществуващите тогава транзитни газопроводи на България да бъдат внесени като апортна вноска в едно смесено българо-руско дружество. Тогава проф. Вучева, първоначално в качеството си на съветник в правителството на проф. Любен Беров, а впоследствие като служебен министър на финансите и вицепремиер, много силно се противопостави на тези намерения.

Тя обясни, че при едно такова съдружие по-силният съдружник – в случая „Газпром“ - е в състояние да инициира увеличение на капитала, на което по-слабият съдружник да не може да издържи. В резултат да падне процентът собственост на българската държава и по този път впоследствие да загубим изцяло собствеността върху нашите транзитни газопроводи.

По тази причина беше взето решение на Министерския съвет това руско-българско газово дружество, което по-късно бе регистрирано като „Топенерджи“, да бъде регистрирано с парични вноски и българската страна да участва в него единствено с пари, а не с апортна вноска на газопроводите. Тази линия се поддържаше и от следващите правителства. В крайна сметка „Топенерджи“ не придоби собствеността върху българските газопроводи и беше закрито.

В крайна сметка към днешна дата всички тогавашни и изградени до днес транзитни газопроводи останаха българска държавна собственост. Тези газопроводи в продължение на десетилетия след това носеха на държавата ни стотици милиони всяка година от транзитните такси. Това, че днес „Булгартрансгаз“ притежава толкова добре развита транзитна мрежа е нейна заслуга.

Това дължим на проф. д-р Христина Вучева – мъдър държавник с усет за българския националния интерес, финансист и учен, прекрасен човек и приятел!

Поклон пред паметта й! /БГНЕС

---------

Георги Пашкулев, главен редактор на БГНЕС.