Проф. Ингрид Шикова: Активни граждани могат да бъдат създадени в училище

Златното правило на гражданското съзнание е, че няма свобода без отговорност. В процеса на неговото съграждане трябва да участва училището.

Това заяви в интервю за БГНЕС съоснователят на специалност „Европеистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Ингрид Шикова.

„Ние сме част от Европейския съюз и би трябвало да знаем какво означава този ЕС, как се взимат решенията там. Всичко това се изгражда в училище. Активни граждани могат да бъдат създадени в училище. Затова решихме да направим един проект, който започна миналата година, да подпомогнем учителите, които ще преподават гражданско образование по темите за ЕС. Те са едни от най-трудните за представяне пред учениците, защото ги смятат за скучни и безинтересни, но всъщност така ли е”, пита проф. Шикова и обяснява:

„Ако имаме малко повече въображение, ще накараме учениците да научат неща по един привлекателен и емоционален начин. Всъщност проектът, който изпълняваме се нарича „Ресурсен център Европа, нов подход в преподаването и ученето на европейските теми в училище“, опитахме се да направим наистина предложение на учителите за идеи. Вярно е, че учителите са много натоварени с доста допълнителна административна работа, те нямат достатъчно време да следят всичко, което се случва в ЕС, да подготвят тези уроци подробно. Нашата цел е да ги подпомогнем в този процес”.

На интернет страницата на проекта има много учебни материали, както по актуални въпроси – за зелената сделка, конференцията за бъдещето на Европа, за стратегическа автономия и всичко това, което се обсъжда на един много достъпен език. Най-важната част от проекта е да предложим такива ресурси, които да привличат учениците.

Аз мога да дам няколко примера. Едното е как да разберем принципите, как функционира ЕС чрез съдебни казуси. Казуси, които са реални, така сме ги възпроизвели, че учениците да могат да разберат каква е историята и на кой принцип почиват. За тях това е интересно, като вече сме го приложили на няколко места. Другото нещо, което бих искала да споделя е да учим Европейски съюз с театър. Писахме една пиеса, която учениците могат да поставят и вече има някои училища, които са я поставили, училището в Айтос се готви да представи тази пиеса за 9 май и тя се казва „Обичам те, Европа“, аз съм автор. Направена е на езика на учениците и дава много информация по един много привлекателен начин. Сюжетът е любопитен, разказа проф. Шикова.

Уроците по европейските теми нямат за цел да пропагандират или да моделират, напротив, те имат за цел да благоприятстват у всеки максималната независимост, на която е способен, да предизвикат дискусия и свободно изразяване на мнение.

Как Министерство на образованието и науката съдейства?

„Не можем да правим такива проекти без МОН да е информирано. Експертът в министерството, който отговаря за гражданското образование е в нашия консултативен съвет, който сме създали към проекта. Каним го на всички събития. Министерството е информирано и приветства нашите усилия. Има и други организации, които работят, но ние имаме една по-особена задача – да направим по-силна връзката училище-университет, като на първо място сближим университетските преподаватели с училищните, защото често се случва ако един учебник се пише само от университетски преподаватели, той да не се хареса на учителите. Според нас тази съвместна работа е изключително важна. /БГНЕС