Професионален празник на хората, работещи в областта на растителната защита

На 16 януари се отбелязва професионалният празник на хората, работещи в областта на растителната защита, той е обявен с Решение на Министерски съвет от 28 септември 2005 г.

С указ на княз Фердинанд от 16 януари 1896 г., е утвърден първият нормативен акт в България в областта на растителната защита: "Закон за мерките против филоксерната зараза (чума по лозата) и за възстановяването на опустошените от нея лозя". С него се поставя официално регламентираното начало на борбата с вредителите по растенията и на растителнозащитната дейност у нас.

Денят на растителнозащитника за първи път е честван тържествено на 16 януари 2006 г. в аулата на Аграрния университет в Пловдив по повод 110 годишнина от издаването на първия нормативен акт на България в областта на растителната защита. /БГНЕС

Тагове: