Проучване: Все повече страни получават електроенергия от вятър и слънце

През 2021 г. вятърните и слънчевите инсталации за първи път са генерирали 10% от световната електроенергия, показва ново проучване.

Петдесет държави получават повече от една десета от електроенергията си от вятърни и слънчеви източници, сочи изследване на Ember - мозъчен тръст за климата и енергетиката.

С възстановяването на световните икономики след пандемията от коронавируса през 2021 г. търсенето на елктроенергия рязко нарасна. Това доведе и до рязко увеличение на електроенергията, добивана от въглища, което нарасна с най-бързия темп от 1985 г. насам.

Изследването показва, че ръстът на нуждата от електроенергия през миналата година се равнява на добавянето на консуматор като Индия към световната мрежа.

През 2021 г. слънчевата и вятърната енергия, както и други чисти източници, са генерирали 38 % от световното електричество. За първи път вятърните турбини и слънчевите панели са генерирали 10% от общото количество.

Делът, идващ от вятъра и слънцето, се е удвоил от 2015 г. насам, когато беше подписано Парижкото споразумение за климата.

Най-бързо преминаването към вятърна и слънчева енергия е станало в Нидерландия, Австралия и Виетнам. И трите държави са прехвърлили една десета от търсенето на електроенергия от изкопаеми горива към зелени източници през последните две години.

"Холандия е чудесен пример за страна с по-северни географски ширини, която доказва, че не само там, където грее слънцето, но и в подходящата политическа и обществена среда има голямо значение за това дали слънчевата енергия ще започне да се използва по-масово", каза Хана Броудбент от Ember.

Във Виетнам също се наблюдава впечатляващ растеж, особено в областта на слънчевата енергия, която само за една година е нараснала с над 300 %.

"Това, което видяхме, беше огромно увеличение на производството на слънчева енергия през миналата година, което не само отговори на повишеното търсене на електроенергия, но и доведе до спад в потреблението на въглища и газ", се казва в проучването.

Въпреки тези факти и това, че някои страни като Дания вече получават повече от 50% от електроенергията си от вятър и слънце, въглищната енергия също отбеляза забележителен ръст през 2021 г./БГНЕС, Би Би Си