Проверява се заведението във Варна, където има цени за ястия в суров вид

Директорът на РД Варна Ивил Бакърджиев разпореди проверка на заведение за обществено хранене, намиращо се в гр. Варна по повод публикация на видеоклип в интернет пространството.

При проверката бе установено, че цените на 5 от предлаганите ястия са за 100 гр., без да бъде пояснено, че цената е за 100 грама в суров вид. Крайната цена на порциите не е посочена, съобщават от КЗП.

Указано е на търговеца да представи становище, в което да бъде изяснено по какъв начин се измерва, приготвя и определя цената на порция.

След приключване на документалната проверка, преписката ще бъде докладвана до КЗП - София за разглеждане от Комисията с оглед съмнения за наличие на заблуждаваща нелоялна търговска практика. Проверката продължава. /БГНЕС