Работодатели: Индустрията пак е без цена на газа

Какви са цените на природния газ за юли? Този въпрос задават от работодателските организации в България.

Понастоящем нито на уеб-сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране, нито на уеб-сайта на „Булгаргаз“ ЕАД има информация за подадено заявление до Комисията от страна на обществения доставчик за утвърждаване на цена на природния газ за м. юли 2022 г.

За това алармира Добри Митрев, председател на УС на БСК и председател на АОБР, която включва най-големите работодателски организации в страната.

От АОБР припомнят, че съгласно договорите за доставка, сключени между „Булгаргаз“ ЕАД и промишлените потребители, пряко присъединени към газопреносната мрежа на страната, доставната цена се формира ежемесечно въз основа на заявената за утвърждаване цена.

„Липсата на заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ. Нещо повече, нарушава се установената практика на подаване на заявление в края на предходния месец и на коригирано заявление на първо число на месеца, която даваше възможност за известно планиране на разходите за природен газ“, се казва в изявлението на АОБР, изпратено до министъра на енергетиката в оставка Александър Николов, изпълнителния директор на „Булгаргаз“ Людмил Йоцов и председателя на КЕВР Станислав Тодоров.

Работодателите подчертават, че за пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация, в която не е известна цената на природния газ. „Доколкото към момента няма прекъсване на доставките, би следвало „Булгаргаз“ ЕАД да е наясно с цената на входа на газопреносната система, следователно - да може да формира доставна цена. Енергоинтензивните потребители имат равномерен профил на потребление. Те допринасят за сигурността на пазара в страната. Като дългогодишни клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД, изразяваме поредния си протест срещу практики от този тип и настояваме за незабавно изясняване на ситуацията с цената“, се казва още в изявлението. /БГНЕС