Радев: Промените в Закона за подземните богатства създават неоправдани предимства за концесионера

Подземните богатства са ресурс, който трябва да се използва в обществен интерес и с грижа за околната среда. Затова днес наложих вето върху част от промените в Закона за подземните богатства, написа президентът Румен Радев в личния си профил във Фейсбук.

Според него промените в закона не дават гаранции, че кандидатите за концесионери, включително използвайки ресурсите на трето лице, ще отговарят на минималните изисквания за ефективен и безрисков добив на подземни богатства.

Разширените права на концесионера за дейности извън очертанията на находището и за намеса в околната среда и ландшафта създават риск за живота и здравето на хората. Освен това не са представени мотиви за причините, които налагат приемането на тези изменения, казва още държавния глава.

Допускането на възможността срокът на концесията да бъде удължаван по искане на концесионера не е обществено оправдано и не предотвратява злоупотреба с монополно положение. Законът трябва да гарантира еднакви условия за всички, без да създава неоправдани предимства. А основната грижа трябва да бъде насочена към отговорното използване на държавното имущество, с мисъл за идните поколения, казва президентът Радев.

Според него с новите текстове рискът от настъпването на неблагоприятни обстоятелства се прехвърля изцяло на държавата, без да се държи сметка, че те могат да се дължат и на дейността на кандидатите за получаване на концесия. /БГНЕС