Рашид: Промяната в стандарта на живот ще подобри и качеството на въздуха

Най-важното по темата за околната среда е, че имаме 16 наказателни процедури и то всичките в този сектор. По време на преговорите на тема екология партиите бяха единодушни, че трябва да се работи и да се подобри състоянието на компонентите по наказателните процедури. Това заяви в интервю за БГНЕС Рашид Рашид, специалист по опазване на околната среда.

Рашид добави, че имаме сериозни проблеми с качеството на въздуха, водния сектор, управлението на отпадъци. Има и други проблемни теми, които са свързани с биоразнообразието – някои от тях са с наказателни процедури, а по други предстои такава, добави Рашид. Той заяви, че по време на преговорите е направен обзорен експертен доклад. Мерките, които трябва да се вземат са изключително много и изглежда, че не могат да се изпълнят само в мандат на едно правителство, затова бяха разделени на краткосрочни и дългосрочни. Рашид посочи, че по време на преговорите е липсвал политическият елемент, не е имало дебати как ще се изпълни дадена цел, а, че ще трябва да се изпълни. Най-вероятно ще е предмет на следващ разговор точно как ще се изпълнява дадена цел. Поради това нямаше конфликтни ситуации и дебати. Най-вероятно са се разбрали предварително, че ще се интегрират общите неща от всички партии в едно общо коалиционно споразумение и ще работят върху тях, добави Рашид.

Очевидно е, че ще се постигне коалиционно споразумение в околната среда и то ще бъде съвкупност от всичките идеи на тези 4 партии. Това няма да е трудно, защото изглежда, че няма да се опише как точно ще се постигне, а начинът, по който ще се постигне ще се определи в отделните комисии, в парламента тогава ще има дискусии кой подход да се приеме. Най-вероятно ще се реши да се изпълнят всичките неща, които са заложени. Някои от тях са интересни, например, да се забрани всякаква форма на изгаряне на отпадъци. Контра предложение е да се провери дали „Марица-Изток” може да изгаря, тоест да не изграждаме нови инсталации. Имаше предложение за мораториум за строителство на Черноморието, докато се промени законът така, че всичко да бъде в норми, посочи Рашид.

По една от болезнените теми за качеството на въздуха Рашид коментира, че проблемът, макар и да е представен като екологичен, всъщност корените му са социални и икономически. Решаването на този проблем не може да стане само с екологични мерки, обясни той и припомни, че битовото отопление е един от най-сериозните проблеми. „В повечето малки населени места също проблемът е отоплението с твърдо гориво. Трябва да успеем да заместим това отопление с електричество или природен газ, или топлофикация. Въпросът е решим, в София имаме 60 000 домакинства, които са основно дърва и въглища, предимно на дърва. Това са около по-малко от 10% от домакинствата, те създават огромния проблем, който имаме през зимата в София. Другият момент е замърсяването от автомобилния транспорт. Една от партиите предложи да има субсидии за електромобили, за да се реши проблемът. От друга партия заявиха, че предпочитат данъчни стимули, каза още Рашид.

Проблемът с въздуха за някои от градовете в следващите години няма да може да се реши, просто защото трябва да се промени стандартът на живот. Ако успеем да накараме хората да не си купуват стари коли, а нови, тук въпросът обаче става икономически. Транспортният проблем няма да решим, но този с битовото отопление би могъл да се реши, коментира специалистът.

Друга тема от дискутираните на срещата е била управлението на отпадъците. „Предложено е генерална промяна в системата на управлението на отпадъците, която съществува от години. Една от партиите ясно заяви, че тежестта пада върху бизнеса основно. Представете си как големият замърсител са гражданите, а цената се плаща от бизнеса и как ще се реши този проблем. Огромна част от партиите предложиха замърсителят да плаща. Хората сигурно ще плащат повече от бизнеса, защото те замърсяват повече и по този начин ще имат стимул да намалят отпадъците, които генерират и може би да ги събират разделно. Това как ще е социално изпълнимо е нещо, което искаме да видим всички. По-голямата част от хората, обаче ще са недоволни, защото не биха искали да плащат повече. Тук се заяви, че трябва да има сериозна реформа в сектора за управление на отпадъци, добави още Рашид.

Той каза, че имаме сериозен проблем в контрола и спазването на това, за което сме се ангажирали, каза Рашид.

Важна е превантивната дейност. За първи път виждам да се коментира това колко много инвестиционни намерения влизат и администрацията колко е малка и няма капацитет да се справи с тази тежест. И администрацията намалява качеството, с което действа, липсва и контрол след това, добави още Рашид. /БГНЕС