Атанас Железчев: Реституцията на "Царските имоти" е незаконна

През 2003 г. във в. Труд и други печатни медии бяха публикувани материали относно т.н. „Царска реституция“: от журналисти и видни юристи като проф. Александър Джеров, Пенчо Пенев / още не беше професор /, Александър Караминков, Иван Татарчев – бивш главен прокурор на Република България и др., които бяха единодушни, че тази „реституция“ е НЕЗАКОННА.

Аз също започнах свои проучвания и стигнах до същото убеждение: че не е налице законово основание за реституция на т.н. „Царски имоти“ и че издадените административни актове за деактуване и въвод във владение в същите не поражда вещно правно действие. Възползвах се от свободата, която тогава имаше в някои медии и публикувах интервюта, вземах участие в телевизионни предавания: в. Атака, Стандарт и др, копие от някои прилагам. Независимо от тези публични изяви в защита на държавните интереси реших, че трябва да уведомя писмено и някои институции и длъжностни лица, в които съм изказвал становище в полза на държавните интереси. Писал съм сигнали до г-н Георги Първанов - Президент, Министър-председатели, министри, Никола Филчев, Борис Велчев -Главни прокурори , парламентарни групи ,в които съм застъпвал становището, че тези имоти са държавна собственост и неправомерно се ползват от лицата, които са въведени в тях. Оценка за моята работа по този казус са дали и двама професори: Проф. Владимир Петров – адвокат на Държавата по казуса „Кричим“ пише в предговора на книгата си : „Необходимата истина за ЦАРСКАТА РЕСТИТУЦИЯ“: „Специално трябва да отбележа активната и упорита работа , публикации, питания в Народното събрание, жалби до различни инстанции и изготвяне на проекти за нормативни актове на колегата адвокат Атанас Железчев – заместник-председател на 37-мото Народ0но събрание, чиято позиция има изключително благоприятно влияние за отстояване и довеждане до знанието на обществото тази истина. Атанас Железчев беше автор и на законопроект за мораториума върху сечта в горите и разпореждането с недвижимите имоти, включително и ипотекирането на имотите , предоставени на „наследниците“ на Царете Фердинанд I и Борис III“. Проф. Кръстьо Петков в статията си „СОЦМОНАРХИЗЪМ В ДЕЙСТВИЕ“ пише следното: „ За сведение на непосветените , първият Мораториум беше внесен в деловодството на Народното събрание още през 2004 г. Проектът беше подготвен от адвокат Атанас Железчев, с подкрепата на Яне Янев и предложен на лявата коалиция от пишещия тези редове. Гласувахме документа почни единодушно, като най-напред под него се подписаха – Сергей Станишев / бъдещ премиер / ; Любен Корнезов / бъдещ председател на Народното събрание / Александър Арабаджиев / бивш конституционен съдия /; Янаки Стоилов, Георги Божинов и други емблематични имена . Проектът за мораториум получи експертната подкрепа от Съвета по законодателството към НС, ръководен от проф. Васил Мръчков“., В БЛОГ НА ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ публикува материалът „ Казусът с царските имоти : осем години шикалкавене! / Писмо от адвокат Атанас Железчев до Бойко Борисов /“ също дава оценка за значението на публикуваното мое писмо. Със свои действия и съвети към Яне Янев – народен представител в 40 ОНС , успях да предизвикам създаването на Временната парламентарна комисия за установяване отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници. Писах Предложения до г-н Цацаров, до министри с копие до всички парламентарни групи, но последните мълчат и никой не взема становище. Имаше опасност вековни държавни гори да бъдат изсечени / както и част от тях бяха изсечени и материала и парите изнесени в чужбина /. Държавните интереси и достойнството на Българската държава бяха пожертвани в полза на лични и корпоративни интереси. Делото, което заведоха г-н Симеон Сакскобургготски и г-жа Мария-Луиза Хробок за правото на собственост върху Двореца „Кричим“ даде възможност на съдебната система да се произнесе за действието на Решение №12 /1998 г. на Конституционния съд: ТОЙ РЕШИ, ЧЕ ТО НЯМА РЕСТИТУЦИОНЕН ЕФЕКТ. В решение № 209 /2012 г. по касационно гражданско дело №673/11 г. на ВКС, 1 отделение потвърди решенията на двете предходни съдебни инстанции по казуса за Двореца „Кричим“, мотивите се покриваха с моето становище, излагано писмено и устно в медиите и до различните инстанции: „За да потвърди решението на първоинстанционния съд , с което ревандикационните искове са отхвърлени като неоснователни , въззивният съд е приел, че ищците не са доказали първата кумулативна предпоставка , а именно да са собственици на процесните недвижими имоти. Решаващите си изводи е обосновал в атакуваното решение с това , че Решение №12 ат 04.06.1998 г. , с което е обявен за противоконституционен Законът за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Ф. и Б. и техните наследници / Д.в. бр. 305/31.12.1947 г. / няма реституционен ефект.“ В своята работа по казуса „Царски имоти“ срещах подкрепа на колеги и граждани, които ме информираха за различни публикации и писмени доказателства. Веднъж колега –адвокат ме информира, че е допуснато до касационно обжалване на решението за хижа „Сара гьол“ и ми даде Определението, което прилагам . Като се запознах с мотивите за допускане на касационното обжалване подозрях съдебния състав в намерение делото да бъде решено във вреда на Държавата и в полза на Затова написах предложение до г-н Лозан Панов- председател на Върховния касационен съд , в което изложих моите съображения за неоснователността на това Определение и предложих : да се направи отвод на съдебния състав с председател г-н Красимир Влахов и КАЗУСЪТ ДА БЪДЕ ВНЕСЕН В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ГРАЖДАНСКАТА И ТЪРГОВСКАТА КОЛЕГИЯ ЗА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕШЕНИЕ №12 НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД. Предложението си изпратих и до всички парламентарни групи. Самоотвод си направи само съдия Влахов. Съдиите Красимир Влахов и Камелия Маринова поискаха от Висшия адвокатски съвет да ми наложи дисциплинарно наказание за моето предложение до г-н Лозан Панов, но ВАдС прие, че няма основание за такова. В крайна сметка Съдебният състав постанови решение № 68/14.07.2016 г. по гр.д. № 6043/2015 г. на ВКС. С него той отхвърли като неоснователни всички искания на жалбоподателите г-н Кобургготски и г-жа Хробок, на основание на които беше допуснато касационното обжалване. Докладчикът по делото съдия Камелия Маринова беше проучила цялото отоманско и българско законодателство по въпроса за правото на собственост върху горите. Съдебното решение представлява труд достоен за докторска дисертация – Решение № 68/ 14.07.2016 г. по к.гр.д. № 6043/2015 г. ВКС, Второ гражданско отделение, което прилагам. Преди повече от една година влязох в Съдебната палата и се насочих към таблото за насрочените дела. Срещу мен идваше млад мъж, облечен в прокурорска тога. Като ме доближи / БЕЗ ДА СЕ СПИРА/ ми казва: „АДВОКАТ ЖЕЛЕЗЧЕВ, НАРЕДЕНО Е ОТ МНОГО ВИСОКО МЯСТО ДА БЪДЕ СФОРМИРАНА ГРУПА ОТ ЮРИСТИ, В КОЯТО УЧАСТВА И ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР, ЗА ДА ТЪРСИ НАЧИН КАК ЦАРЯ ДА СПЕЧЕЛИ ДЕЛАТА ЗА „БИСТРИЦА“ И „ВРАНА“ ! Човекът не се спря и продължи да се движи в същата посока. От това негово поведение разбрах, че го е страх да не го види някой, че разговаря с мен. Затова публикацията във в. „ 24 ЧАСА“ от 10 май 2019 г. под заглавие :“ ПРОБИВ ! КС ЩЕ ТЪЛКУВА КАЗУСА ЗА ЦАРСКИТЕ ИМОТИ“ НЕ МЕ ИЗНЕНАДА : ПРОКУРОРЪТ МИ Е ПОДАЛ ВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ. ОТ НЕГОВАТА ПОСТЪПКА РАЗБИРАМ, ЧЕ И В ПРОКУРОРСКИТЕ СРЕДИ ИМА КОЛЕГИ, КОИТО СПОДЕЛЯТ МОЕТО СТАНОВИЩЕ И ОДОБРЯВАТ ТОВА, КОЕТО ПРАВЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ЗА ЗАЩИТА АВТОРИТЕТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ , КОИТО СА ПРОЧЕЛИ МАТЕРИАЛА ЗАПОЧНАХА ДА МЕ ТЪРСЯТ ПО ТЕЛЕФОНА. ДОРИ ЖУРНАЛИСТКА ОТ ЕДНА УВАЖАВАНА ТЕЛЕВИЗИЯ МЕ ПОКАНИ ЗА КОМЕНТАР , НО АЗ ОТЛОЖИХ ПОКАНАТА ЗА ПО-КЪСЕН МОМЕНТ ! Като прочетох материалите от ВКС , които колеги ми предоставиха разбрах за опитите на съдебния състав да прокара казуса в Общото събрание на Гражданската колегия и за техният неуспех, КОЕТО АЗ ПОИСКАХ ПРЕДИ НЯКОЛКО ГОДИНИ , НО ПО РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕХНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ. Независимо от техния неуспех пред Общото събрание на Гражданската колегия искам да спра Вашето внимание върху НЕКОРЕКТНО поставения въпрос за тълкуване : „ КАКВИ СА ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕШЕНИЕТО НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД В ХИПОТЕЗА, КОГАТО СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНЕН -ЗАКОН С ЕДНОКРАТНО ДЕЙСТВИЕ И ПО-КОНКРЕТНО ЗАКОН , С КОЙТО Е ИЗВЪРШЕНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО ОТ ПЕРСОНАЛНО ПОСОЧЕН В ЗАКОНА КРЪГ ОТ ЛИЦА, БЕЗ ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ И БЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕТО ДА Е БИЛО ПОСТАВЕНО В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКРЕТНИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НУЖДИ?“ Въпросът на който този съдебен състав следва да отговори: „ ТОЗИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ / А И ДРУГИ / СЪБИРАЛИ ЛИ СА ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ И КАКВИ СА ТЕ, АКО СА СЪБИРАНИ?“ Аз съм се интересувал от този въпрос и съм стигнал до обратните изводи – че са плащани огромни суми: Аз ще изложа последователно онези факти и обстоятелства , които ми дават основание за тези мои изводи: 1. В Централният държавен архив се съхранява кореспонденцията на бившата Царица Йоанна с бившия регент на малолетния Цар Симеон II : академик Тодор Павлов – във всяко от писмата тя пита какво става с парите, защото живеят в голяма мизерия. И в един момент тази кореспонденция е прекъсната, което дава основание да се приеме, че паричният въпрос е бил уреден. 2. Един гражданин, който не ми каза името си донесе в адвокатската ми кантора една брошура, озаглавена : „ АЗ БЯХ АДЮТАНТ НА СИМЕОН „ , публикувана във в. ПОГЛЕД, бр.16/16 април. 1990 г. т.е. много преди да дойде г-н Симеон Кобургготски в Република България, която прилагам. Той е придружавал бившия Цар Симеон II, майка му, леля му Евдокия и придружаващия ги обслужващ персонал от София до Кайро. Ето една част от интервюто на адютанта Стефан Стефанов- стр. 3 : „ Излязохме от един хол. Кимон ни вкара в една друга, по-голяма зала. Там вече бяха другарите Георги Димитров, Васил Коларов, Тодор Павлов и другите двама регенти. С Георги Димитров се познавах отпреди, когато бях изпълнявал други задачи. Чакахме да дойде царското семейство, да ни представят, да ни запознаят и съответно да заминем. Тук искам да подчертая нещо според мен много важно като факт. Докато чакахме, Георги Димитров попита Тодор Павлов: „Тодоре, ти уведоми ли Йоанна, че правителството на Народна република България е взело решение до навършване на пълнолетие на Симеон царското семейство да получава по 10 хиляди швейцарски франка на месец?“ „ Уведомих я – отговори Тодор Павлов – и тя каза че са много благодарни.“ Във връзка с интервюто на г-н Кобургготски пред Кеворк Кеворкян, че са си тръгнали от България с 200 долара и малко багаж какво казва г-н Стефанов: „ Влакът имаше три специални вагона и около 5-6 други, в които последствие разбрах беше багажът на семейството и на придружаващите ги лица.“- стр. 5 . Казаното от г-н Стефанов, очевидец на броя на вагоните опровергава казаното в интервюто и впоследствие многократно казвано в други интервюта. Във в. „ Труд“ от 1 май 2007 г. беше публикуван материал под заглавие : „СПОРЕД ИСТОРИК ОТ ХАРВАРД: БКП ДАЛА $ 20 МИН. ЗА ИМОТИТЕ НА ЦАРЯ ПРЕЗ 1946 Г.“- прилагам копие от същия. Аз реших да проверя тази информация и помолих мой познат да ми потърси тази книга. За моя радост наскоро след нашия разговор той ми донесе книгата: негов близък, който работел в Конгреса на САЩ му я изпратил. На стр. 300 се казва същото, което е публикувано във в. „Труд“. Книгата е издадена през 1974 г. в САЩ, т.е. десетилетия преди рухването на режима на Тодор Живков и едва ли авторът е имал способностите на леля Ванга да предвиди, че ще дойде ден, когато г-н Сакскобургготски ще търси в Република България наследство от дядо си Фердинанд. Интересна информация в тази насока има и в интервюто на г-н Пламен Ранчев – председател на Временна парламентарна комисия за установяване отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници, избрана от 40 ОНС , публикувано в „КАПИТАЛ“ 31 АВГУСТ - 6 СЕПТЕМВРИ 2018 Г., копие от което прилагам. Той казва: „ Трябва да се отчете, че когато царското семейство е екстрадирано през 1946 г. на тях им е дадено правото да вземат определено имущество, пари , злато и ценности. СЪЩЕВРЕМЕННО ИМА РЕШЕНИЕ НА МС ОТ 1947 Г. ДА ИМ СЕ ИЗПЛАТИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ 5 МЛН. ЗЛАТНИ ЛЕВА ЗА ИМОТИТЕ, КОИТО СА ИМ ОТНЕТИ СЪС ЗАКОНА. ТОВА РЕШЕНИЕ НА МС БЕ ПОЛУЧЕНО ОТ КОМИСИЯТА ПО ЦАРСКИТЕ ИМОТИ ПРЕЗ 2006 Г. ЗАЕДНО С ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪБИРАХМЕ ОТ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ. НЕ МОЖАХМЕ ДА РАЗБЕРЕМ ОБАЧЕ ДАЛИ ТЕЗИ ПАРИ СА ИЗПЛАТЕНИ, АЗ ПОИСКАХ ИНФОРМАЦИЯ ОТ БНБ, НО ОТ ТАМ ОТКАЗАХА ДА НИ Я ДАДАТ. ИМАМ ОСНОВАНИЕ ДА СМЯТАМ, ЧЕ ТЕЗИ ПАРИ СА БИЛИ ИЗПЛАТЕНИ, ЗАЩОТО ФИНАНСОВИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА СИМЕОН И ДЪРЖАВАТА СА ПРОДЪЛЖИЛИ И ПО ВРЕМЕ НА ИЗГНАНИЕТО МУ.“ – СТР. 29. Пълният текст на интервюто, взето от журналистката МИРЕЛА ВЕСЕЛИНОВА е публикувано в сайта capital.bg. В него се казва още:“ Моите частни проучвания показват, че българските власти са продължили да обслужват него и фамилията след екстрадирането , включително и с издръжка, която е била плащана от една секретна извънбюджетна сметка към МФ до 1989 . Знае се даже кой е носил куфарчето с доларите през последните години, за да не остават документални следи. Последният , който е правил тези „доставки“ и е поддържал контакти с царя, е бил висш дипломат и офицер от разузнаването.“ Информация за финансови взаимоотношения има и в други източници, но тази е достатъчна да стигнете до убеждението, че ОНЕЗИ ОТ ИМОТИТЕ НА БИВШАТА ЦАРСКА ФАМИЛИЯ, КОИТО СА БИЛИ ТЯХНА СОБСТВЕНОСТ, НЕ СА ОДЪРЖАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО. НО КОИ СА ТЕЗИ ИМОТИ ?! В гражданските дела, които са водени от името на Българската държава и против нея за т.н. „Царски имоти“ г-н Симеон Сакскобургготски и сестра му за доказване правото им на собственост върху претендираните имоти се позовават на списъци, изготвени през различни периоди от време и с различно съдържание. В Правния анализ на адвокатска кантора „ДЕНЕВ- ОЙСОЛОВ“, изготвен по искане на Парламентарната комисия по повод на тези списъци съвсем основателно се поставя въпросът : НА ОСНОВАНИЕ НА КАКВИ ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ СА ИЗГОТВЕНИ ТЕЗИ СПИСЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТОЗИ ИЗГОТВЕН ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА КИМОН ГЕОРГИЕВ – МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ТОВА ВРЕМЕ ?!. Известно е, че българската правна система е признавала правото на собственост с документи, носещи различни наименования преди да се приеме наименованието НОТАРИАЛЕН АКТ. В българската права система е прието и римското правило, че собственикът на земята е собственик и на извършените върху нея подобрения, ОСВЕН АКО МЕЖДУ СОБСТВЕНИКА И ПОДОБРИТЕЛЯ НЕ Е ДОГОВОРЕНО ДРУГО. В списъците , на които се позовават г-н Сакскобургготски и сестра му често срещаме : „ земята държавна или общинска – постройките на Царя“. КЪДЕ Е ДОКУМЕНТЪТ ЗА ДОГОВОРЕНОТО МЕЖДУ СОБСТВЕНИКА НА ЗЕМЯТА / ДЪРЖАВАТА ИЛИ ОБЩИНАТА / И ЦАРЯ, ЗА ДА ПОСТРОИ И ДА СТАНЕ СОБСТВЕНИК НА ПОСТРОЕНОТО ВЪРХУ ДЪРЖАВНА ИЛИ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ ? ДОСЕГА НЯМА ПРЕДСТАВЕН ДОКУМЕНТ! С ИЗКЛЮЧЕНИЕ ЗА С. БАНЯ ! НЕЩО ПОВЕЧЕ ! Аз представям „ОПИС на документите за право-владение на собствените на НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАРЯ ИМЕНИЯ В Чамъ-Кория, предадени от Господин Инспектора Смилов на Заместника му Господин Йордан Радев“, изготвен на 9 февруари 1920 г. На приемането и предаването на документа са присъствали Заместник на Маршала на Двореца и Контрольор- касиер. В този ОПИС освен документи за гори са описани и ДВА документа, които представляват интерес: 1. Нотариален акт №53/1912 г. за покупка на къщата на ул. Московска , №27 . 2. Крепостен акт за №633 /1896 г. за покупка на Царската къща на ул. 6-ти Септември. В този ОПИС нищо не е казано за Двореца „Враня“, за Ситняково, за Сара-гьол, за Царска Бистрица . А този ОПИС е изготвен по искане на Правителството на Александър Стамболийски, който е подготвял Референдум и приемане на Закон за съдене виновниците за националните катастрофи и конфискуване на богатствата им натрупани по времето , когато народът е избиван по фронтовете, в който списък е бил и абдикиралия вече и напуснал страната Фердинанд. Ако тези имоти са били на Фердинанд считате ли , че чиновниците на Стамболийски ще пропуснат да ги опишат ?! В искането на съдебния състав по делото за двореца „Царска Бистрица“ се твърди, според публикацията във в. „ 24 ЧАСА“ 10 МАЙ 2019 Г. че правните последици от решение №12/1998 г. на КС „НЕ СЕ ТЪЛКУВАЛИ ЕДНОЗНАЧНО“. Към тълкуване се прибягва когато има противоречива съдебна практика и с цел уеднаквяването и се иска не от друг орган, А от съответните колегии на ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД И НЕ ОТ ОРГАНИ ИЗВЪН НЕГО!!! НО ПОСОЧИЛИ ЛИ СА ПОНЕ ЕДНО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, В КОЕТО ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД ДА Е НАПРАВИЛ ТЪЛКУВАНЕ , РАЗЛИЧНО ОТ ТОВА В ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ДВЕ РЕШЕНИЯ НА ВКС ?! ВКС както беше посочено по-горе се е произнесъл по две дела – за двореца „Кричим“ и за хижа „Сара гьол.“ Решенията на всички инстанции са ЕДНОЗНАЧНИ: Решението на КС НЯМА реституционен характер. Вярно е , че има юристи и симпатизанти на г-н Симеон Сакскобургготски , които дават друго тълкуване на правните последици на този акт на КС, НО МЕРОДАВНО Е ТОВА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, А НЕ НА АДВОКАТИТЕ НА г-н Кобургготски или на негови клакьори. ЧЕ ТЪЛКУВАНЕТО НА ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ НА ТОВА РЕШЕНИЕ Е ПРАВИЛНО И ЧЕ ДЕЙСТВИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н БОРИСОВ СА ПРАВИЛНИ И ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ СЕ ПОТВЪРЖДАВА ОТ РЕШЕНИЕТО НА СЪДА В СТРАСБУРГ ПО ЖАЛБАТА ЗА ДВОРЕЦА „КРИЧИМ“: СЪДЪТ НЕ ПРИЕ ЖАЛБАТА В ТАЗИ Й ЧАСТ КАТО ПРИЕ ,ЧЕ НЯМА ДОПУСНАТИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ!!! И КАК ВИЕ КОНСТИТУЦИОННИТЕ СЪДИИ ЩЕ ПРЕНЕБРЕГНЕТЕ ТОВА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ?! Некоректно е формулиран въпросът , на който трябва да отговори Конституционният съд : „Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд , с което се обявява за противоконституционен закон с едно кратно правно действие .“ Въпросът, ако въобще трябва да бъде поставен пред Конституционния съд , е какви са правните последици от решение на КС, с което е обявен за противоконституционен закон, КОЙТО Е ПРИЛОЖЕН , ПРЕСТАНАЛ ДА ДЕЙСТВУВА И Е ПРИЕТ ПРИ КОНСТИТУЦИЯ, КОЯТО Е ОТМЕНЕНА ? Аз СЪМ ДОВОЛЕН , че в Становището на Министерския съвет, представено сега в КС е записано становището, което проф. д-р Пенчо Пенев, ВКС в посочените решения за двореца „Кричим“ и хижа „Сара гьол“ - решение №12/1998 Г. КС има декларативен характери И няма РЕСТИТУЦИОННИ ПОСЛЕДИЦИ. Доволен съм , защото Министерския съвет не се е подвел от личните отношения между г-н Б. Борисов и г-н С. Сакскобургготски , а е разсъждавал държавнически ! Още много доводи могат да бъдат изложени против тезата на Съдебния състав на ВКС , обърнал се към Вас за тълкуване на правните последици от Решение №12/1998 г. С оглед на изложеното и след цялостна преценка на доказателствата П Р Е Д Л А Г А М: 1. Конституционният съд в своето становище по поставения въпрос да препоръча на Съдебния състав, обърнал се към него с искане за тълкуване на правните последици на посоченото решение : а/ да прочете внимателно Решение № 209 от 08.06.2012 г. по гр.д. № 673/11 г. на ВКС, Първо гражданско отделение, относно двореца „Кричим“ ; б/ да прочете внимателно решението на Европейският съд по правата на човека в Страсбург по жалба №38948/10 и № 8954/17 г. Сакскобургготски и Хробок срещу България В ЧАСТТА ОТНОСНО ДВОРЕЦА „КРИЧИМ“ , именно : „ 156. …. В НАСТОЯЩОТО ДЕЛО СЪДЪТ НЕ ВИЖДА ПРОИЗВОЛ В НАЧИНА, ПО КОЙТО НАЦИОНАЛНИТЕ СЪДИЛИЩА РЕШАВАТ ВЪПРОСА, И НЯМА ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО ДА СЕ СТИГНЕ ДО РАЗЛИЧНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРАВАТА НА ПРЕДШЕСТВЕНИЦИТЕ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ ВЪРХУ ВЪПРОСНИЯ ИМОТ . 157. Това е достатъчно за Съда да заключи, че жалбоподателите не биха могли да имат някакво „легитимно очакване“ за реституция на имението Кричим и за признаването им като негови собственици. Следователно не е необходимо да се определя и дали имотът е предмет на реституция въз основа на решението от 1998 г. на Конституционния съд, както се твърди допълнително от жалбоподателите / вж. 152 по-горе/. 158. Следователно , разглежданото оплакване е несъвместимо ratione materiae с разпоредбите на Конвенцията по смисъла на чл.35 §3/а/ и трябва да бъде отхвърлено в съответствие с чл. 35, §4.“ 2. Г-н Бойко Борисов в качеството му на Министър-председател да поиска от : - Управителя на БНБ КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА ОТ ПОСЛЕДНИЯ ДА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА В АРХИВИТЕ НА БАНКАТА КАКВИ СУМИ СА ПЛАЩАНИ НА БИВШАТА ЦАРСКА ФАМИЛИЯ СЛЕД РЕФЕРЕНДУМА, НА КАКВО ОСНОВАНИЕ И С КАКВА ЦЕЛ; - Министърът на финансите да назначи Комисия, която да провери секретните сметки от оня период до 1989 г. какви суми и на какво основание са изплащани сумите, за които се говори в интервюто на г-н Пламен Ранчев; - Комисията по досиетата да извърши проверка по информацията, дадена от г-н д-р Златан Мишев в сп. ПРАВЕН СВЯТ, септември 2007 г. стр. 31 - да възложи на комисия от архитекти и инженери, които да направят оглед на двореца „Врана“ и да преценят има ли техническа възможност част от същия да бъде обособена за самостоятелно ползване от бившия Цар Симеон II и семейството му; - ако тази комисия прецени, че има такава техническа възможност да предложи на Министерския съвет да вземе решение, с което да предложи на бившия Цар Симеон II да ползва тази част ДОКАТО Е ЖИВ срещу задължението му да заплаща консумативите за ползването й и разходите за необходими текущи ремонти на същата. - с тези действия г-н Борисов „ ще запуши устата на Каролев“ / както казва народът /, който е казал: „ САКСКОБУРГГОТСКИ НАПРАВИ ОТ БОРИСОВ ЧОВЕК, А СЕГА НЕ ИСКА ДА ПРОМЕНИ ЗАКОНА, С КОЙТО ДА МУ ВЪРНАТ „ВРАНА“ ! 3. Г-н Сотир Цацаров: - да разпореди да бъде образувана прокурорска преписка за установяване има ли „организирана престъпна група“, която да работи в полза на г-н Симеон Сакскобурготски, за да получи Дворците „Царска Бистрица“ и „Врана“ в нарушение на действащото в страната законодателство; - да разпореди да бъде извършена проверка дали между лицата, които са изготвили становището му за пред Конституционния съд има такива, които участват в „организираната престъпна група“, ако има такава. 4. Министърът на правосъдието да възложи на адвокатска кантора „ДЕНЕВ-ОЙСОЛОВ“ /която вече е ползвана от Временната комисия и е свършила отлична работа и познава доказателствата / да проучи жалба №38948/10 и № 8954/17 г. Сакскобургготски и Хробок срещу България и тъй като Становището на Република България пред Съда в Страсбург е КРАЙНО ПОВЪРХНОСТНО, Т.Е. НЕУБЕДИТЕЛНО, а Становището на процесуалните представители на жалбоподателите представлява сбор от неверни твърдения, превратно и изопачено тълкуване на факти, събития и доказателства, ДА БЪДЕ ИЗГОТВЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ ДО СЪДА В СТРАСБУРГ. 5. ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ : да проучи всички материали относно поведението на съдебния състав, обърнал се за тълкувателно решение към Конституционния съд и да прецени дали тези юристи имат качествата , необходими за магистрати от техния ранг. 5. Г-н Симеон Сакскобургготски : - да се освободи от голяма част от политическите си, икономически и юридически съветници, които му дават некоректни съвети и го вкараха в това „блато“ / и от това извлякоха за себе си икономически и политически облаги /; - да обмисли и добре да оцени поведението на своите братовчеди – наследници на бившата княгиня Надежда по делото за „Царските гори“. - да прочете във в. „Минаха години“, бр. 51/18.12.2017 г. стр. 26 и сл. и книгата за живота и съдбата на хаджи Боне Петров – съратник на апостола Васил Левски, заточеник в Диарбекир и заместник кмет на София, ЗА ДА НАУЧИ КАКВА Е БИЛА СЪДБАТА НА НЕВРЪСТНОТО ДЕТЕ НА ХАДЖИ Боне и НЕГОВАТА СЪПРУГА след разграбване на чифлика „Чардаклий“ / сега дворец „Врана“/. /БГНЕС ---------- Атанас Железчев, юрист. Той е бивш народен представител и заместник-председател на НС.