Росен Христов: Процедурата за диверсификация на ядреното гориво няма да се рестартира

Не се налага рестартирането на процедурата по диверсифицираната на доставките на ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй“. Това заяви министърът на енергетиката Росен Христов, в отговор на депутатски въпрос, предаде репортер на БГНЕС.

„Към днешна дата не съществува реална причина, поради която процедурата по диверсифициране на доставките на ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй“ да се налага да бъде рестартирана“, посочи енергийният министър.

Той припомни, че действията по осигуряване на диверсификацията на доставките на свежо ядрено гориво (СЯГ) са предприети от АЕЦ „Козлодуй“ още през 2019 г. Като самият процес на диверсификация за 5 и блок на ядрената ни централа е планиран на три етапа.

Първият етап включва разработването на Технико-икономическа обосновка за лицензиране и внедряване на алтернативен тип ядрено гориво.

„За изпълнението на този етап през 2019 г. е подписан договор с компанията „Уестингхаус“ за разработване на технико-икономическа обосновка за лицензиране и внедряване на усъвършенстван тип ядрено гориво на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“ при работа на мощност 3120 MV“, заявява министър Христов.

Крайната цел на първия етап е на базата на резултатите от Технико-икономическата обосновка, да бъде избран безопасен и ефективен горивен цикъл и конкретни типове алтернативни касети. Етапът е изпълнен на 8 декември 2020 г.

Вторият етап включва разработването на обосноваваща документация, необходима за изготвяне на отчет за анализ на безопасността на 5 и 6 блок при внедряване на алтернативен (нов, модифициран) тип ядрено гориво. Този втори етап е стартирал на 29 януари 2021 и в момента е в процес на изпълнение.

Третият етап включва избора на доставчик за изработване и доставка на горивни касети. „Към настоящия момент се извършват необходимите действия за подготовка на провеждането на избора на доставчик“, подчерта министър Христов.

Той посочи, че основният приоритет при осъществяването на реална диверсификация на доставките на ядрено гориво за атомната ни централа остава спазването в най-висока степен на ядрената безопасност и гарантирането сигурността на енергийните доставки.

„С цел осигуряване на независима експертиза по отношение на ядрената енергетика, към Съвета на директорите на БЕХ е създаден „Експертен съвет за ядрена енергетика“. Функциите му включват и мониторинг на програмата за диверсификация на доставките на СЯГ, разработване и предоставяне на становища с оглед избягване на потенциални рискове за забавяне на процеса по диверсификация“, каза още министър Христов.

Той посочи, че реализираните до момента дейности, както и осъществяването на останалите ще гарантира диверсификацията на доставките на ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй“. /БГНЕС