Русия смята да се превърне в крупен износител на водород

Износът на руски водород през 2030 г. може да достигне 2,2 млн. тона и да донесе приходи от 12,7 млрд. долара, гласи проект на цялостна програма за развитие на нисковъглеродната водородна енергетика, цитиран от руски медии.

"Създаването и развитието на производствени клъстери ще изисква около 33,4 млрд. долара общи инвестиции в производството и инфраструктурата до 2030 г. и ще позволи износа на 2,2 млн. тона водород през 2030 г. (12,7 млрд. долара приходи от износ)", се казва в документа.

Създадената в Русия нова водородна индустрия има потенциала да добавя 0,25-0,47% към БВП на РФ годишно през 2025-2050 г., да създаде от 493 до 940 хил. работни места и да донесе 3,9-5,6 трилиона рубли данъчни приходи.

Русия оценява потенциала си за износ на водород на 9,5 милиона тона през 2030 г., като той може да бъде насочен към пазарите на Япония, Южна Корея, Китай и Германия. Според документа потенциално най-големият пазар за Русия би могъл да бъде Китай, където тя има възможност да продава около 4,5 милиона тона водород. Япония може да получи 2,3 милиона тона, Корея - 1,4 милиона тона, а Германия - 1,3 милиона тона. Като цяло през 2030 г. световното потребление на водород ще възлезе на около 60 милиона тона, от които повече от половината ще бъдат потребени от Китай./БГНЕС