С 389 000 лв. обновяват болница „Света Петка” във Видин

Министерство на здравеопазването е осигурило на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин целеви средства за капиталови разходи в общ размер 389 000 лв. Това заявява служебният министърът на здравеопазването Асен Меджидиев в отговор на депутатски въпрос, предаде репортер на БГНЕС.

Меджидиев посочва, че средствата, отпуснати през 2022 г., са били за комплексно оборудване на Клинична лаборатория – автоматичен коагулометър, центрофуга, имунологичен анализатор, хематологичен анализатор и уринен анализатор” - 180 000,00 лв., за закупуване на пътнически транспортен бус за обслужване пациентите на хемодиализа - 60 000,00 лв., за закупуване на товарен асансьор - 84 000 лв., и за възстановителни и ремонтни дейности на сектор Кърмачески към отделение по педиатрия - 65 000 лв.

Служебният министър на здравеопазването допълва, че към настоящия момент се обобщават и приоритизират всички искания на лечебните заведения за целево финансиране през 2023 г., за основен ремонт на сграден фонд и/или придобиване на дълготрайни материални активи. МБАЛ „Св. Петка“ АД, гр. Видин е кандидатствала за финансиране на пет обекта на обща стойност 543 000 лв. , в т. ч. за „Възстановяване и ремонт на сектор Детски вътрешни болести към отделение по педиатрия“, в размер на 80 00 лв. и за „Комплексно оборудване на отделение Уши, нос и гърло“, в размер на 30 000 лв.

Меджидиев подчертава, че министерството разполага с ограничен бюджет за капиталови разходи и в рамките на него се стреми да задоволи приоритетните потребности на всички държавни болници на територията на цялата страна, с цел подобряване на условията и материалната им база. В тази връзка, след анализ, при изготвяне на разчета за финансиране на капиталови разходи и трансфери на Министерство на здравеопазването за 2023 г. ще се потърсят възможности за осигуряване па средства за изпълнението на посочените по-горе два обекта, при условията и реда па Закона за публичните финанси, в рамките на средствата по бюджета на министерството, предвидени за тази цел през финансовата 2023 г. /БГНЕС