С какво да се отопляваме, ако не на въглища, нафта или газ?

Делът на възобновяемите източници при производството на електроенергия в световен мащаб нараства. Време е да се премине на СО2 неутрални системи и отопление в жилищата, смятат експерти.

Въглищата, нафтата и газът са основните ресурси, с които хората отопляват домовете си. Експертите са изчислили, че при изгарянето им в атмосферата биват изхвърляни около една четвърт от всички парникови газове, водещи до изменения на климата на планетата.

Разбира се, да се стои на студен в името на спасяването на климата, не е необходимо, смята създателят на Института Пасивхаус (Passivhaus Institut) проф. д-р Волфганг Файст. Сградите в цял свят могат да бъдат отоплявани и климатично неутрално, ако се ползват възобновяеми източници на енергия.

Изолацията на жилищата води до икономии

Разбира се, трябва да се започне с енергийната модернизация на жилищата, за да не се разхищава топлината.

Ако се строят нови жилища с добра изолация и бъдат оборудвани със съвременни вентилационни системи, може да се спестят между 80 и 90 % от необходимата им енергия, а енергийното саниране на стари жилища дава икономия между 75 и 80 %.

Недостигащите 10 – 20 % от енергията може да се набави от възобновяеми източници. В различни региони на света те могат да бъдат различни, но най-важният източник на топлина, според професора, са термопомпите, работещи на ток, произведен изключително от възобновяеми източници.

Има смисъл отделни къщи да се отопляват на дърва - с пелети или дървени стърготини, но не цели квартали или промишлени обекти. В такъв случай изразходването на биомаса би било твърде голямо.

Отоплителни инсталации, слънчеви батерии и компютри

Франкфурт на Майн, финансовата столица на Германия, си е поставила за цел до 2050 г. да стане СО2 неутрален град. Градските власти обмислят комбинации от различни видове технологии. Разработен е стратегически план за енергийна модернизация, която включва и строителство в града на „пасивни” жилища и административни сгради, както и саниране на стария жилищен фонд.

Част от необходимата за отопление на жилищата енергия ще се получава от поставени на покривите слънчеви колектори. Друга част ще постъпва централизирано – от топлоцентралите, изгарящи отпадъци и дървесина, както и от изчислителните центрове - за сметка на отделяната от компютрите топлина, която не се използва. Но най-перспективни, според властите във Франкфурт на Майн, са термопомпите.

Как работят термопомпите?

Принципът им на работа е както при хладилниците - в затворена многостепенна система от тръби се генерира топлина в компресора и студ в изпарителя. В същото време циркулиращата в тази система течност извлича топлинна енергия от околната среда - въздух, земя или подпочвени води, а помпата загрява къщата с нея.

За самата помпа също е необходима електрическа енергия, а количеството ѝ зависи от източника на получената топлина.

Термопомпите, използващи въздух, изразходват средно по 1 кВтч електроенергия за производството на 3 кВтч топлинна енергия. А използващите топлинна енергия от недрата на земята или подпочвени води, произвеждат средно 3,9 пъти повече топлина енергия. Коефициентът на полезно действие (КПД) на термопомпите при новопостроените жилища е още по-висок.

Как да се ускори внедряването на СО2 неутрално отопление?

Сценариите за преход към СО2 неутрално топлоснабдяване отделя централно място именно на термопомпите. В различни държави хората започнаха да подменят именно с тях котлите, работещи на въглища, газ и нафта.

От Европейската асоциация на производителите на термопомпи смятат тази тенденция за положителна и очакват „създаване на масов потребителски пазар и настъпване на „златен век” за термопомпите”. По данни на организацията, през 2018 г. в света са купени 18 милиона термопомпи, в това число 1,3 милиона в Европа. Всяка година световният пазар за такива отоплителни системи се увеличава с 10 %.

В Европа подобни термопомпи са на почит в Скандинавието, където CO2 неутралните източници - вода и вятър, представляват лъвския пай в производството на енергия. Благодарение на използването на термопомпи емисиите от въглероден газ в Швеция са с 90 % по-малко, отколкото при отопление на газ. Климатичният ефект в останалите държави от ЕС не е толкова голям, но се очаква използването на подобни екологични системи за отопление да се увеличава.

Политиците биха могли да подпомогнат по-бързото внедряване на термопомпите. Според екоактивисти, е необходима забрана за инсталиране на нови котли за отопление на дизел, тъй като те нанасят най-голяма време да климата. Отоплението на газ е по-малко вредно, но допринася за глобалното затопляне. Затова инсталирането на газови котли трябва да бъде забранено най-късно до 2025 г. /БГНЕС и Дойче Веле