С над 3,5 млн. лв. развиват пещерния туризъм в Родопите

С над 3,5 млн. лв., осигурени от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 г. ще развиват пещерния туризъм и ще опазват прилепите в пограничния регион между двете страни.

Три са проектите, които ще бъдат финансирани, съобщиха от министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Първият е за развитие на минния туризъм в общините Мадан и гръцката Пилеа-Хортиатис и е на стойност над 1,4 млн. лв. С част от средствата ще се подобри достъпът до пещера „Шаренка“ край българския град. Една от атракциите в нея са восъчните фигури в естествен ръст на древни траки-миньори. През Бронзовата епоха те са добивали полезни изкопаеми в пещерата и са ги преработвали на място чрез специална пещ. С друга част от финансирането изоставен рудник ще бъде пригоден за туристически посещения. Планирано е в мината да има две изложбени помещения, в които да бъде подредена музейна експозиция. Ще бъде възстановена старата железопътната линия и по нея ще се движи минен влак.

По проекта ще бъде обновен и преоборудван единственият по рода си Музей на минното дело в Мадан. Неговата гордост е уникалната „Кристална зала – Родопски кристал“, която показва богатството и красотата на подземния свят с колекция от 581 минерала. Предвижда се още към музея да заработи информационен център, да се обнови пространството пред сградата и да бъде разработен маркетингов план за развитие на тематичен туризъм. Основната идея на проекта е мините и кариери в трансграничния българо-гръцки регион да се превърнат в атрактивни и функциониращи места за посещение.

Пещера "Шаренка"

По друг проект с малко над 1 млн. лв. ще бъде изготвена карта с местообитанията на прилепи по поречието на река Места и пещерите около Момчилград и Комотини в трансграничния регион между България и Гърция. Акцията е част от проекта „Устойчиво опазване на прилепите в трансграничния регион“/BatsConserve“. Партньори по проекта са Югозападен Университет "Неофит Рилски" и Солунският университет. Целта е чрез съвместни дейности да се постигне по-добро опазване на прилепите и да се подобри състоянието на популациите им в рамките на трансграничния регион. Екипите ще търсят решение на предизвикателствата, пред които е изправен видът – увеличената употреба на пестициди в селското стопанство, които тровят прилепите, нарушаване на колониите им от хората, които изследват пещерите през зимата и др. По проекта ще се извършат проучвания, оценки и предприемане на съвместни мерки за опазване на значителни местообитания на прилепите не само в зоните на Натура 2000, но и в заобикалящите територии. Ще бъде създадена и база данни за състава на видовете и състоянието им в района на проекта, оценки на видовото разнообразие, активността и местообитанията на прилепите и потенциалните заплахи за вида.

По Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България се реализира и проектът „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция“. От българска страна с над 1,1 млн. лв. се обнови Музеят на родопския карст в Чепеларе, който е единственият музей на пещерите в Югоизточна Европа. Реконструирани са всички помещения на сградата, като е запазено функционалното им предназначение. Монтирана е нова декорация, имитираща карстова пещера с отливки, която е изключително впечатляваща и атрактивна. Обособено е помещение за сувенири. Пространството в централната зона на сградата е преустроено в мултимедийна зала. Изцяло обновено е и оборудването в музея - експонатите са разположени и аранжирани върху съвременни нови стъклени шкафове, изложбени маси, полици и витрини./БГНЕС