Съвет „Външни работи“ на ЕС въобще не повдигна въпроса за РС Македония

Въпросът за започването на преговори на РС Македония за членство в ЕС въобще не бе повдигнат по време на редовното заседание на Съвет „Външни работи“ на ЕС, което се проведе в Люксембург, съобщиха от МВнР за БГНЕС.

България бе представена от заместник-министърът на външните работи Васил Георгиев. Европейските външни министри обсъдиха руската военна агресия срещу Украйна с акцент върху продоволствената сигурност, отношенията на ЕС с Египет, ситуацията в региона на Африканския рог и конкретно Етиопия.

Съветът дискутира военната ситуация в Украйна и нарушените доставки на пшеница и други храни от страната, което пряко застрашава продоволствената сигурност в глобален мащаб. Върховният представител Жозеп Борел представи Плана за действие на ЕС за справяне с геополитическите последствия за трети страни от руската агресия срещу Украйна. Планът е разработен въз основа на подхода Екип Европа и отчита специфичните предизивикателства на партньорите в различни части на света. Специален акцент е поставен върху краткосрочни и дългосрочни мерки в помощ на държавите от Източното партньорство, в частност Република Молдова и Грузия, и страните от Близкия Изток и Северна Африка, които са най-силно засегнати от блокираните продоволствени доставки.

„Свидетели сме как Русия използва енергийните ресурси и хранителните доставки като оръжие, което е недопустимо. Трябва да помогнем на най-засегнатите държави и да предприемем бързи мерки за справяне с предизивикателствата“, заяви българският заместник-министър на външните работи. Той приветства приетия от ЕС на 12 май 2022 г. План за т.нар. коридори на солидарността и отбеляза готовността на България да съдейства за транспортирането на украинска пшеница по железопътната си мрежа и чрез морските си пристанища във Варна и Бургас, както и тези по река Дунав - в Русе, Лом и Видин.

Отношенията на Европейския съюз с Египет бяха също сред акцентите в дискусията на министрите. Съветът направи преглед на изпълнението на Споразумението за асоцииране и изрази задоволство от приетите на 19 юни 2022 г. Приоритети за партньорство до 2027 г., които предвиждат засилване на политическия диалог по регионални въпроси, права на човека, сътрудничество в сферата на миграцията и борбата с тероризма, продоволствената сигурност, общи действия в областта на климата и енергетиката.

„Египет е ключов партньор в Южното съседство на ЕС, който има стратегическа роля за сигурността и стабилността в региона. Насърчаваме по-нататъшно засилване на сътрудничеството в области от взаимен интерес на основата на общите цели и приоритети. Специално внимание заслужава сътрудничеството в областта на енергетиката, което предлага множество възможности“, заяви заместник-министър Васил Георгиев. Външните министри на ЕС проведоха и дискусия с министъра на външните работи на Египет Самех Шукри.

Съветът разгледа ситуацията в Африканския рог с акцент върху Етиопия и възможностите за насърчаване на усилията за установяване на примирие и намиране на трайно решение на конфликта в Тиграй. Отбелязано беше, че руската агресия срещу Украйна оказва силно негативно влияние върху региона, в който 50% от вноса на зърно идва от Русия и Украйна, като беше потвърден силният ангажимент на ЕС за подкрепа на партньорите.

Министрите обсъдиха по-нататъшното развитие и укрепване на отношенията на Европейския съюз с държавите от Съвета за сътрудничество в Залива, като изтъкнаха значението на приетите в рамките на заседанието Заключения на Съвета по въпроса. Беше изразена подкрепа за Гърция във връзка с нарушенията от Турция на суверенитета на гръцките острови в Егейско море.

Няколко държави-членки, сред които и България, призоваха за провеждане възможно най-скоро на заседание на Съвета за асоцииране Европейски съюз - Израел. /БГНЕС