Създават комисии по конституционни и по правни въпроси

Народните представители гласуват да се създадат комисии по конституционни въпроси и по правни въпроси, предаде репортер на БГНЕС.

„Единодушно е взето решението вчера на Председателския съвет да бъде създадена още една комисия – по конституционни въпроси и се налага да бъдат направени промени в Правилника за дейността и организацията на Народното събрание и да се създадат две нови комисии – по конституционни въпроси и по правни въпроси“, каза от парламентарната трибуна председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова. По думите ѝ високата натовареност на Комисията по правни въпроси би се преодоляла със създаването на една допълнителна Комисия по конституционни въпроси, в която да се обсъдят всички възможни промени в Конституцията, ако Народното събрание реши да прави такива, както и всички въпроси, свързани с отнемане на депутатски имунитет, ако има такива искания за в бъдеще, също и въпроси, свързани с концепцията на правосъдната реформа. Считам, че тази комисия е редно да бъде на паритетен принцип, а Комисията по правни въпроси на пропорционален, заяви Атанасова. Тя съобщи, че в консенсус с останалите председатели на парламентарни групи се ангажира да предложи следните постоянни комисии: Комисия по бюджет и финанси, Комисия по конституционни въпроси, Комисия по правни въпроси, Комисия по икономическа политика и иновации, Комисия по енергетика,, Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисия по външна политика, Комисия по въпросите на Европейския съюз, Комисия по отбрана, Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисия по контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, Комисия по земеделието, храните и горите, Комисия по труда, социалната и демографската политика, Комисия по образованието и науката, Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисия по здравеопазването, Комисия по околната среда и водите, Комисия по транспорт и съобщения, Комисия по електронно управление и информационни технологии, Комисия по култура и медии, Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите, Комисия по политиките за българите извън страната, Комисия по превенция и противодействие на корупцията, Комисия по туризъм.

Проектът решение бе приет от народните представите с 204 гласа „за“, нито един „против“ и нито един „въздържал се“. Решението следва да влезе в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. /БГНЕС