„Сабах“: Уникалните предимства на Турция като регионален газов хъб

В продължение на две десетилетия Турция развива много силна физическа инфраструктура, като същевременно увеличава вноса от различни доставчици.

Ердоган и Путин

За да изпълни напълно целта си да се установи като регионален газов хъб, следва да се гарантира и по-нататъшна либерализация, прозрачност на пазара и предвидимост.

Укрепването на физическата инфраструктура за природен газ и разрастващият се пазар на газ през последните две десетилетия направиха Турция привлекателна дестинация за производителите и потребителите на газ. Нарастващото значение на Турция в регионалната търговия с газ е предизвикало дискусии относно потенциала на страната да се превърне в център за търговия с газ. Експерти и представители на сектора смятат, че Турция има много уникално предимство, за да създаде център за търговия с газ, твърдейки, че това ще създаде печеливши възможности както за страната, така и за износителите и вносителите.

Високото търсене от страна на европейските вносители, перспективата за доходоносна ценова конкуренция, множество доставчици и географска близост до Югоизточна Европа и Централна Европа могат да бъдат обобщени като най-важните предимства, поради които Турция трябва да стане регионален газов хъб.

В допълнение към често подчертаваните качества на турския пазар, експертите обръщат внимание и на необходимите стъпки, които трябва да бъдат предприети, включително по-нататъшна либерализация на пазара чрез намаляване на дела на лицензиите за внос на държавната петролна тръбопроводна корпорация (BOTAŞ), повече капацитет за съхранение, договаряне на договорни условия с износителите на газопроводи, осигуряване на прозрачност и предсказуемост на пазара и въвеждане на необходимите регламенти за стимулиране на управлението чрез регулаторния орган за енергийния пазар (EMRA).

В неотдавнашен доклад, озаглавен "Липсващата част от амбициите на Турция за газов хъб“, представен от партньора-основател на консултантската компания MNCM Керем Топуз бяха представени многостранните ползи от превръщането на Турция в газов хъб.

"Укрепването на енергийната сигурност, подобряването на енергийната ефективност, намаляването на чувствителността към колебанията на цените индексираните към петрола цени на газа, , високата добавена стойност и възможностите за работа ще бъдат само част от ползите от газов хъб в Турция", каза Топуз в презентацията си.

Той подчерта, че европейските страни могат да се възползват значително от газов хъб в Турция, тъй като прогнозите за увеличаване на нивата на внос на газ от предвиждат увеличение, а добре функциониращият газов хъб естествено ще помогне за конкуренцията на газовия пазар.

В по-нататъшното разработване на предимствата от турския газов търговски център за доставчиците и потребителските пазари, Топуз посочи европейските опасения за силна зависимост от руския газ. Той изрично отбеляза, че търговията по прозрачен механизъм на хъба ще намали използването на газ като политически лост.

"Ако руският газ, заедно с газа от други страни-доставчици, се търгува в търговска мрежа в хъб с прозрачно функциониране, опасенията за използването на газа като геополитически лост значително намаляват, тъй като нито една държава не може да контролира търговските операции на центъра. Хъбът изисква всички страни доставчици да функционират като търговски субекти, а не като държавни участници ”, отбеляза Топуз.

По-прозрачен, конкурентен пазар

Някои от дългосрочните газови договори на Турция ще изтекат през 2021 г., а количеството вносен газ, предвидено в тези договори, възлиза на 15,6 млрд. куб. м, което съответства на близо 30% от годишното потребление на газ.

Тъй като страната преговаря за подновяването на тези газови договори, тя търси отстраняване на някои строго обвързващи условия. Вносителите от частния сектор също очакват, че BOTAŞ може да прехвърли някои от своите лицензи за внос, тъй като пазарът се нуждае от либерализация, за да подкрепи амбицията за укрепване на газов хъб, стартиран от Енергийната фондова борса (EPİAŞ) през септември 2018 г. с перспектива за осигуряване на механизъм за дневна цена.

Въпреки че от началото на века са предприети значителни стъпки за увеличаване на дела на частния сектор в търговията с газ, BOTAŞ все още е основният притежател на газови договори с 80%. Ето защо експерти от всяка платформа обърнаха внимание на необходимостта от отделяне на договорите От ВОТАŞ.

„Отделяне на функциите на оператор на преносна система, вносител и търговец на едро на BOTAŞ са много по-необходими стъпки от добавянето на допълнителни инфраструктурни съоръжения за добре функциониращ газов търговски център“, каза Топуз.

Отделянето на договорите на BOTAŞ ще помогне на Турция да осигури по-прозрачен и предвидим пазар по отношение на динамиката на цените.

„Въпреки че съществуват механизми за определяне на цените на този прозрачен пазар, само ВОТАŞ притежава достатъчно газ, има договорна гъвкавост и обслужва достатъчно голям портфейл, за да бъде значителен играч на този нов пазар. Поради това BOTAŞ има забележимо влияние върху цените на този пазар “, подчерта енергийният консултант Топуз.

В обръщението си на презентацията главният изпълнителен директор на ENGIE в Турция Гьокалп Йозкьок също посочи силната инфраструктура на Турция за природен газ.

"Турция трябва да предлага конкурентни цени и да сключва краткосрочни, гъвкави договори. Това са важни елементи, за да може Турция да се превърне в газов хъб. Механизмите за ценообразуване и предсказуемостта на пазара също трябва да бъдат в центъра на вниманието", каза Йозкьок.

Бившият посланик на Турция в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Митхат Ренде, също подчерта, че силната физическа инфраструктура на Турция дава на страната предимство, когато става въпрос за конкуренцията с други страни от региона, за да стане регионална хъб. "Цените трябва да се формират в условията на свободния пазар. Динамиката на пазара, предсказуемостта и прозрачността са от жизненоважно значение за Турция, за да постигне целта си да стане регионален газов хъб ", отбеляза Ренде.

Изглед към ситито на Истанбул

Въздействие на втечнения природен газ

Международният пазар на природен газ се развива извън дългосрочните договори за вземане или плащане, които са свързани с цените на петрола и включват търговски ограничения от клаузите за местоназначение. Вместо това пазарът вече има краткосрочни договори без клаузи за дестинация и ценообразуване, основаващи се на динамиката на предлагането и търсенето на природен газ, вместо на цените, свързани с нефта. Тази значителна трансформация се улеснява от увеличаващото се производство и търговия с втечнен природен газ (ВПГ).

Тъй като Турция разполага с две плаващи единици за съхранение (ПЕС) в Измир и Хатай и два терминала за ВПГ, способни да превърнат обратно в газ ВПГ по 117 милиона кубични метра газ на ден, търговията с газ в страната става по-гъвкава с нарастващата търговия на спот пазара.

Данните от EMRA показват, че увеличаващият се внос на ВПГ в Турция е съставлявал 22,5% от общо 50,3 млрд. куб. м. газ. Страната закупи около 11,32 млрд. куб. м. газ под формата на ВПГ миналата година, показват данните. Освен това, числото означава, че зависимостта ѝ от индексиран по петрола газ, който се закупува на дългосрочна основа за вземане или плащане, падна до 77,5% през 2018 г. от предишното ниво от 88% през 2017 година.

Що се отнася до вноса на ВПГ, двата основни доставчика на Турция са Алжир и Нигерия, които имат дългосрочни договори с BOTAŞ. Покупките на газ на спот пазара през последното десетилетие демонстрират по-променлив ход, като достигат най-високото ниво през 2017 г. с 4,8 млрд. куб. м. Докато Катар се нарежда на първо място в спот покупки с 1,5 млрд. куб. м., САЩ са на трето място, след като са изнесли 767,5 млн. куб. м газ в Турция. /БГНЕС