Съдът отхвърли иска на търговците от „Граф Игнатиев“

Софийският градски съд прекрати делото, заведено от търговци, които поискаха Столичната община да им изплати обезщетение в размер на 364 182,76 лв. за пропуснати ползи, заради продължителния ремонт на ул. „Граф Игнатиев“, както и да им бъдат изплатени още 22 876,96 лв. за посегателство и унищожаване на имущество и бракуване на стока, предаде репортер на БГНЕС.

В исковата си молба търговците твърдят, че не са били и запознати със сроковете кога започва и кога приключва ремонтът на „Графа“, както и че не са били предупредени, че потокът от хора ще бъде напълно спрян, а не само в отделни участъци.

„Колективните искове са два вида - установителен иск за факти по чл. 379, ал. 2 от ГПК, и иск за защита на колективен интерес по в чл. 379, ал. 3 ГПК, с посочените мерки: за преустановяване на нарушението, за поправяне на последиците от нарушението на увредения колективен интерес или за обезщетение на вредите, причинени на този интерес“, се казва в решението на съдия Мариана Христова.

„Искането очевидно се свежда до това претендираните суми да бъдат разпределени между увредените лица, съобразно изчисление на загубите в търговската им печалба сравнено с предходни години по сочените критерии. Тези претенции могат да са само предмет на осъдителни искове за обезщетяване на вреди от засегнат индивидуален интерес за всяко от лицата, упражняващо търговска дейност на ул. „Граф Игнатиев““, посочва още тя и подчертава, че ако искат да си търсят правата, е необходимо да предявят индивидуални искове.

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок пред Софийския апелативен съд./БГНЕС