Само седмица ваканция в оживен мегаполис увеличава риска от инсулт

Уикендът в големия град може да бъде забавен за всеки турист, но ново проучване показва, че дори краткото бягство в оживен мегаполис може да увеличи риска от инсулт. Причината? Повишеното излагане на замърсяване на въздуха.


Изследователи от Йорданския университет в Аман обобщават данни от над 18 милиона случая на инсулт, като проучват дали излагането на замърсен въздух само за пет дни може да повиши риска от инсулт. Резултатите им разкриват връзка между по-високите нива на замърсители като азотен диоксид, въглероден оксид, серен диоксид и различни по големина прахови частици и повишения риск от инсулт. Казано по-просто, токсините, които изпълват натоварените пътни артерии в градовете по целия свят, могат да ви изложат на по-висок риск от фатално заболяване в рамките на една седмица.

Това всеобхватно проучване подчертава едно тревожно наблюдение: с нарастването на нивата на замърсяване се увеличава и вероятността от смърт, причинена от инсулт.

Според проучването, цитирано от „Стъди файндс“, азотният диоксид, който се получава предимно при изгарянето на изкопаеми горива при високи температури, е свързан с 33-процентно увеличение на смъртността от инсулт. Същевременно значителното 60-процентно увеличение на риска от смърт се свързва с по-високите нива на серен диоксид - страничен продукт от изгарянето на богати на сяра горива.

"Предишни изследвания са установили връзка между дългосрочното излагане на замърсяване на въздуха и повишения риск от инсулт", казва в съобщение за медиите ръководителят на изследването д-р Ахмад Тубаси от Йорданския университет. "При нашето проучване вместо да разглеждаме седмици или месеци на излагане, разгледахме само пет дни и установихме връзка между краткосрочното излагане на замърсяване на въздуха и повишения риск от инсулт."

Авторите на проучването внимателно оценяват различните размери на праховите частици - от PM1 (малки замърсители с диаметър под един микрон) до по-големи като PM2,5 и PM10. По-малките частици, като PM2,5, обикновено са резултат от емисии от моторни превозни средства, изгаряне на промишлени горива и природни пожари, докато по-съществените частици PM10 обикновено са прах от пътища или строителни проекти.

Ето и разбивка на свързаните с тях рискове:

Азотен диоксид: 28% повишен риск от инсулт


Нива на озон: 5% повишен риск от инсулт

Въглероден диоксид: 26% повишен риск от инсулт

Серен диоксид: 15% повишен риск от инсулт

Нива на ФПЧ1: 9% увеличение на риска от инсулт, ФПЧ2,5: 15%, и ФПЧ10: 14%. По-конкретно, при смъртността вследствие на инсулт PM2.5 се наблюдава 9% увеличение, а PM10 - 2%.

"Налице е силна и значима връзка между замърсяването на въздуха и появата на инсулт, както и на смърт от инсулт в рамките на пет дни след излагането на въздействието му", подчертава д-р Тубаси. "Това подчертава важността на глобалните усилия за създаване на политики, които да намалят замърсяването на въздуха. По този начин може да се намали броят на инсултите и последствията от тях."

Изследователският екип признава, че проучването им има някои ограничения, най-вече това, че техният мета-анализ обхваща предимно данни от богати държави. Данните от страни с умерени и ниски доходи, в които може да има още по-високи нива на замърсяване, остават оскъдни. /БГНЕС