Сектор „Спорт“ в предизборните програми – малко конкретика, различни идеи за финансиране

Сектор „Спорт“ не е сред основните приоритети в предизборните програми на партиите, които се борят за влизане в българския парламент. Повечето от тях очертават общи цели без конкретика, най-вече ангажиране на повече българи да се занимават със спорт и увеличение на финансирането на Министерство на младежта и спорта. Има обаче известни разлики в идеите на различните партии, особено в частта с финансирането, където от ГЕРБ, ПП и БСП не предлагат конкретни мерки, от Демократична България предлагат финансиране чрез европейски средства и Фонд „Обществено здраве“, от ИТН настояват за отчисления от акцизите на тютюневи изделия и алкохол, а от Възраждане искат участие на бизнеса.

Сектор "Спорт" не е сред основните приоритети в предизборните програми на партиите.

ПП

В предизборната програма на Продължаваме промяната като първа точка в сектора е записана нулева корупция в спорта. Предвижда се преструктуриране на дейността на Български спортен тотализатор и дружествата към ММС, поощряване на спорта в училищната и университетската среда, засилено финансиране за високо спортно майсторство. По отношение на професионалния спорт е записано възвръщане на привлекателността на треньорската дейност, оценка и финансиране на спортовете на база обективни критерии за тяхното въздействие и значимост, финансови стимули за клубове, които развиват даден спорт във всички възрастови групи.

ГЕРБ

В политическа програма „България следващо поколение“ - 2021 от ГЕРБ изброяват свършеното от партията по време на предишните им управленски мандати и очертават приоритетите си в сектора: развитие и популяризиране на спорта, приоритетно финансиране на проекти на спорта за всички на основополагащите спортове – лека атлетика, гимнастика, плуване и др., осведоменост и достъпност до спортни съоръжения чрез сътрудничество между държавната администрация, регионалните и местните власти.

По отношения на спорта за високи постижения в програмата е записано следното: реформа в държавните спортни училища за по-добър подбор на млади таланти, повишаване на квалификацията на треньорите, увеличаване средствата за дейности на спортните клубове с минимум 200 процента и други.

ДПС

В предизборната програма на ДПС не се споменава сектор „Спорт“.

БСП

От БСП като първа мярка също набелязват значително увеличение на парите за ММС и бюджетите за спорт на общините. Интересна точка в програмата на социалистите е създаването на национална мониторингова система за измерване и оценка на двигателната годност и здравния статус на българското население. От БСП са записали още създаване на координационна структура за сътрудничество между Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, общините, училищата и университетите, както и възстановяване на общественото начало в спорта.

ИТН

В предизборната програма на ИТН са изброени първите пет стъпки на партията в сектора: пълна ревизия на дейността на ММС и дружествата под шапката на Министерството за последните 10 години, пълна проверка на дейността на спортните федерации, създаване на експертен съвет към ММС с максимално широк кръг експерти, спешна оптимизация на бюджета на ММС (до 200 млн. лева за 4-годишен период, като една от предложените мерки е изграждане на законодателен механизъм за отделяне на част и/или фиксирана сума от приходите на държавата от търговия с акцизни стоки като тютюневи изделия или алкохол за развитие на спорта), както и приемане на стратегия за реформа и развитие на спортните училища.

ДБ

В програмата на Демократична България за спорта фокусът е поставен върху масовия спорт. Целта на коалицията е драстично увеличение на пряко занимаващите се със спорт българи, популяризирането му сред децата и пряк достъп за всички граждани до спортни услуги и съоръжения.

Като важна мярка от ДБ изтъкват децентрализацията на спорта и поставянето на местната власт в центъра на стратегията за развитие на спорта, а по отношение на финансирането в програмата е записано прекратяване на зависимостта на българския спорт от БСТ чрез изпълнението на Закона за здравето и заложените в него отчисления от акцизи към Фонд „Обществено здраве“, както и финансиране чрез механизмите на ББР, структурните фондове на ЕС и Плана за възстановяване и устойчивост. От Демократична България искат и промени в Закона за физическото възпитание и спорта, с които да се приоритизират масовия спорт, спорта в свободното време, ученически и университетския спорт.

Възраждане

В програмата на Възраждане акцентът в сектора е поставен върху младежта. По отношение на спорта се изтъква, че „През времето на социализма елитният спорт бе една от рекламните витрини на строя. Държавата имаше много подредена и добре финансирана система за развитие на „високото спортно майсторство”... След промяната през 1989 г., държавата изцяло се изтегли от масовия спорт”.

Като спешни мерки в сектора от партията предлагат Национална програма за превенция на зависимостите, създаване на възможности за здравословен живот на младите българи чрез туризъм, физическа култура и спорт, възпитание в дух на родолюбие и доброволчество, специална програма за доброволчество и държавна подкрепа за развитие на материалната база на масовия спорт. По отношение на елитния спорт в програмата е записано „Развитието на елитния спорт да се подкрепя от бизнеса, така че да се стимулира развитието на този спорт и на частна основа“.

Български възход

На сайта на партия Български възход срещу отделните сектори в предизборната програма стоят единствено снимки без текст към тях. В сектор „Спорт“ е сложена снимка на плувец в басейн. /БГНЕС