Скопие ще ползва опита на България за насърчаване на младите

Без механизми за участие на младите хора в процеса на вземане на решения, както и без да бъдат насърчавани към активно участие, не може да се очаква прогрес и просперитет. Това заяви президентът на Македония Стево Пендаровски в приветствие към заключителната конференция в рамките на проекта „Овластяване на младите хора за активно участие в процеса на вземане на решения“.

Проектът е осъществен с участието на Евроатлантическия съвет на Македония и българското посолство в Скопие. В него се използва опитът на България при прилагането на добрите практики за ангажиране на младите хора при вземането на решения по обществено значими въпроси. Наред с изработването на законова рамка, която ще позволи това участие, трябва да бъде решен и въпросът с апатията и липсата на заинтересованост сред младите по отношение на случващото се в обществото и политическите процеси. Държавният глава подчерта, че сред тях е налице разочарование и пасивност. Голяма част от младите хора са обърнали поглед навън и виждат своето бъдеще извън родината. В период на глобализация и нараснала мобилност и по-богати държави се затрудняват да задържат младите, които търсят по-добри условия на живот, работа и развитие. Той сподели виждането, че трябва да се ползва опитът както на съседните държави, така и на по-старите европейски демокрации, да бъде изработена стратегия, насоки и препоръки и да се чуе гласът на младите. Без тях и активното им участие не може да се очаква развитие и бъдеще за страната. /БГНЕС