Следователите избират нови членове на ВСС в събота

На 4 юни 2022 г., в зала 3 на Националния дворец на културата ще започне Общото събрание на следователите за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Право на участие в него имат 435 следователи, като 396 от тях са заявили електронно гласуване. Общото събрание ще се проведе в две последователни съботи и ще бъде излъчвано в реално време на сайта на Висшия съдебен съвет.

В първата събота регистрацията на участниците ще започне в 08.00 ч., а началният час на събитието е – 10.00 ч. При липса на кворум, т. е. при регистрирани по-малко от половината имащи право на глас, събранието ще бъде отложено за един час по-късно и ще се проведе независимо от броя на присъстващите.

Събитието ще бъде открито от директора на НСлС и заместник на главния прокурор по разследването Борислав Сарафов. В първата събота на Общото събрание ще бъдат проведени избори за председател на събранието, избирателна комисия и избирателни секции, както и ще бъде прието решение за времето за изслушване на всеки от кандидатите – Бойко Атанасов – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, и следователите от Националната следствена служба - Петко Петков и Наталия Стаменова. Те ще представят своите концепции за дейността на Висшия съдебен съвет и ще отговарят на въпроси, поставени от членовете на Общото събрание и на Избирателната комисия, включително на получените по чл. 29и, ал. 2 от ЗСВ.

След изслушването на кандидатите Общото събрание ще продължи на 11 юни 2022 г. в Съдебната палата, гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер (Централно фоайе), където в периода от 8.00 до 18.00 ч. следователите могат да гласуват с хартиени бюлетини. Изборният ден ще приключи с обявяване на резултатите от проведеното гласуване и решението на избирателната комисия./БГНЕС

Тагове: