Сметна палата: Цветков не е действащ председател, а посетител

България е парламентарна република и актовете на Народното събрание трябва да бъдат изпълнявани. Със свое решение от 7 юли 2023 г., включващо и уреждане на последиците от решение номер 5 на Конституционния съд от 22 юни 2023 г., Народното събрание определи заместник-председателят на Сметната палата Горица Грънчарова-Кожарева да изпълнява правомощията на председател до избора на нов. Това решение бе гласувано от 161 депутати, при присъстващи в залата 168, т.е. почти единодушно. Това заявяват от Сметната палата.


Ето защо Горица Грънчарова-Кожарева е длъжна да осъществява правомощията на председател, изпълнявайки решението от 7 юли 2023 г.

В тази връзка е и разпоредбата на член 22, алинея 4 от Закона за Конституционния съд, във връзка с чл. 22, ал.2 от същия закон, съобразно която „възникналите правни последици от акта по алинея 2, се уреждат от органа, който го е постановил. Това означава, че в случая Народното събрание е в правото си да уреди последиците от отмененото от Конституционния съд решение от 20 януари 2023 г.

В изявление пред медиите бившият председател Цветан Цветков заяви, че решението на парламента от 7 юли 2023 г. е противоконституционно и въпреки него той ще се върне на работа като председател.

С цел да се създадат условия за нормална работна обстановка, опазване на сигурността на служителите и посетителите и на основание член 2 от Инструкция за охраната и пропусквателния режим в административната сграда на Сметната палата, както и въз основа на две докладни записки от директора на дирекция „Сигурност“, в които се изразяват опасения, че е възможно да настъпят обстоятелства, пречещи на нормалния ритъм на работа, е издадена заповед за временно ограничаване достъпа на посетители в сградата.

Господин Цветан Цветков, във връзка с цитираното решение на Народното събрание от 7 юли 2023 г., не е действащ председател на Сметната палата, а посетител. Затова не беше допуснат в сградата.

Във връзка с медийните изяви на Цветан Цветков, изпълняващият правомощията на председател Горица Грънчарова-Кожарева заяви: „Сметната палата има над 140-годишна история с безупречна репутация. И нито един бивш председател, освен Цветан Цветков, не си е позволил да използва институцията като разменна монета за собственото си кариерно оцеляване. Още по-нелепо е, че след 8 години като председател, на тротоара пред сградата той направи заявки за отчет за работата си и внушения за сензационни разкрития“, каза още госпожа Грънчарова. /БГНЕС