Спад в търговията на ЕС заради пандемията

През 2020 г. търговията на 27-те държави-членки на ЕС е била силно засегната от пандемията от коронавируса, като се наблюдават значителни спадове както в износа (-9,4%), така и във вноса (-11,6%) в сравнение с 2019 г. Това са данните, публикувани в последния доклад на европейската статистическа агенция Евростат.

Разглеждайки последното десетилетие, темпът на растеж на износа, след като отчете особено високи стойности (12% през 2011 г. и 9% през 2012 г.), е бил положителен до 2019 г., преди рязко да намалее през 2020 г.

Темпът на растеж на вноса достига своя връх през 2011 г. (12%) последван от малки колебания между 2012 и 2015 г., преди да нарасне значително през 2017 и 2018 г. и да затвори десетилетието с рязък спад през 2020 г.

По-голямата част от държавите-членки на ЕС (включително България) са търгували предимно в рамките на единния европейски пазар. Делът на потоците в рамките на ЕС и извън ЕС в общата търговия със стоки варира значително в държавите-членки на ЕС, отразявайки до известна степен историческите връзки и географското местоположение.

Сред държавите-членки на ЕС най-висок дял на търговията в рамките на ЕС през 2020 г. както във вноса, така и в износа, е регистриран в Люксембург. Ирландия е държавата-членка на ЕС с най-голям дял на търговия както във вноса, така и в износа с трети страни, което не е изненадващо, тъй като първият й търговски партньор е Обединеното кралство.

През 2020 г. Нидерландия е била входната точка на ЕС, като е внесла най-голям дял стоки от трети страни и ги е изпращала в рамките на ЕС. Кипър е внесъл най-голям дял стоки от държави-членки на ЕС, като е с най-големия износ извън ЕС.

ЕС съставлява около 15% от световната търговия със стоки. Стойността на международната търговия със стоки значително надвишава тази на услугите (с около три пъти), отразявайки естеството на някои услуги, което ги прави по-трудни за трансгранична търговия.

Отбелязва се силно нарастване на търговията със стоки с Китай през 2010-2020 г.

Най-голям брой стоки в ЕС са внесени от Китай – 22%, САЩ – 12% и Великобритания – 10%, а при експорта стойностите са малко по-различни: САЩ- 18%, Великобритания – 14%, Китай – 10%.

Голям търговски излишък е отбелязан сред стоки като машини, превозни средства и химикали. /БГНЕС