Спират Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” за планирани превантивни дейности

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян днес за изпълнение на планирани превантивни дейности, свързани с индикации за пропуск на топлоносител. Периодът на спирането е съобразен с наличието на достатъчно електроенергия в енергийната система на страната в това време на годината, съобщиха от атомната централа.

Установените при непрекъснатия мониторинг на системите и съоръженията на блока данни за пропуск от първи към втори контур в трети парогенератор не превишават нормите за безопасна експлоатация. Не са достигнати ограниченията, предвидени в технологичния регламент и няма промяна в радиационната обстановка в работните помещения и на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. Независимо че работата на ядрената мощност може да продължи, е взето консервативно решение за спиране на блока и изпълнение на профилактични и ремонтни мероприятия, за да бъде осигурена необходимата висока безопасност и експлоатационна надеждност на атомната централа.

След приключване на планираните дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи съгласно производствения график. /БГНЕС